ISBN

9789492339645

Paginas

56

Publicatiedatum

13/10/2018

 30,00

Stilte in mij

Auteur: Goedele Peeters Marleen de Crée

Opgedragen aan de onmogelijkheid om woorden te vinden voor de onuitsprekelijke stilte in mij.

De nachten zijn blauw en diep. De tijd droomt, straten glimmen vaag. Er ligt twijfel in de plassen. Een witte stilte glijdt zachtjes in het duister. Dichteres en kunstenares tasten in clair-obscur naar een veruitwendiging van wat binnenin, buiten gehoorafstand, plots barstte.

Er is een afwezige derde die zich niet op het voorplat, maar tussen de plooien van het papier schuilhoudt. Een naam die niet langer de dagen lengt. Tussen al dat wit en duister blozende pioenen voor een raam; ook met ingehouden adem lossen de petalen genadeloos.

De meesterlijke dagboekschetsen en houtsneden van Goedele Peeters zijn het resultaat van een dagelijks ritueel om greep te krijgen op het verlies van haar moeder. Marleen de Crée dichtte de meanders van emotie en plastisch werk tot een symbiose tussen drie vrouwen: de moeder, de grafica en zijzelf.

Laat hier, in de afstand tussen verlangen en gemis, het verleden ingepakt blijven.

Drietalige uitgave met vertaling naar het Frans door Frans De Haes en het Engels door Willem Groenewegen.

Knipsel

 

alsof ze pas was uitgegaan,

alsof ze iemand hoorde in

haar droom. stilte blies haar

aan. lakens als een open

veld in een kamer, wit-

gesneeuwd met niets. wind

rolde de schaduwen

voor zich uit. de bomen

ademden voorzichtig het verlies.

 

Over de auteur

Marleen De Crée (Bree, 1941) werd talrijke malen onderscheiden, o.a. met de Provinciale Prijs van Antwerpen voor Poëzie, de Maurice Gilliams- en de August Beernaertprijs (KANTL) en de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen. Zij publiceerde een 25-tal dichtbundels en twee verzamelbundels. Haar gedichten werden opgenomen in talrijke tijdschriften, bloemlezingen en in bibliofiele projecten met grafici en fotografen. Haar poëzie werd vertaald in het Frans, Engels en Duits.

Goedele Peeters (Mortsel, 1960) is docente aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem, geeft workshops en lezingen in binnen- en buitenland en neemt deel aan individuele- en groepstentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zij werd regelmatig gelauwerd. Werken van haar zijn in het bezit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Antwerpen, het Prentenkabinet en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen, het Masereelcentrum, de Hoofdbibliotheek Albertina te Brussel en in privé collecties. Zij is vaste exposante bij Galerie Pinsart te Brugge. [www.pinsart.be]

Recensies

Er zijn nog geen reviews.