Activiteiten

Boekvoorstelling

Woonoperaties

Liesbeth Aerts

 

Zaterdag 16 november 2019 om 20 uur
Theater Stap vzw, Brugstraat 55 te Turnhout

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Dichter Kurt De Boodt leidt de bundel in.
o Liesbeth Aerts leest voor uit Woonoperaties
o Rob Potters en Luc Adriaenssen verzorgen de muzikale omkadering.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie.

man in mouwloos pak bezet huis
vrouw leunt achterover tot het huis wiegt
de man wankelt

zij schuift grond weg, likt langs hem, zijn oor.
smelt een lied om zijn lijf tot hij krammen schiet

vestigt hij droogte, legt zij een regendans aan
tracht zout in de bodem te mengen

baart zij zorgen, werkt hij behoedzaam om haar heen
spant een ring om het huis

kijk hoe hij met stijgijzers de gevel beklimt

We hebben het nest in ons ontdekt. Samenwonen onder één dak blijkt een hele operatie te zijn. We draaien om elkaar heen – als een derwisj desnoods – want het kan niet anders dan dat samen fundamenteel beter is dan alleen. In het zoeken naar houvast en evenwicht, tussen aantrekken en afwijzen, staan we met de mond vol kiezel.

Hier wordt de kunst van het samenzijn beoefend, het slepend dansen in een tuin die kantelt. En de trekkracht van het gezin is groot; daar woont de sterrenteller, staan meisjes op stelten en wordt een levenslang verbond gesloten met een knopring van papier. Geleidelijk groeit het inzicht dat dit draaiplan moet blijven bestaan. Het is de enige kans op geborgenheid.

Liesbeth Aerts (Turnhout, 1970) studeerde Germaanse Talen en geeft les in het Technisch en Beroepsonderwijs. Ze publiceerde onder meer in Meander, Poëziekrant, Extaze, G. en Het Gezeefde Gedicht en verwezenlijkte de lichtbordpoëzie in Turnhout. Winnaar van het beste nieuwsgedicht voor het programma Bonus op Radio 1 in 2017.


Boekvoorstelling

Een bedelnap in het behang

Luc Vanhie

 

Zaterdag 23 november 2019 om 16 uur
Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202 te Leuven

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Prior-administrator Dirk Hanssens osb verwelkomt.
o Dichter Jos Stroobants interviewt Luc Vanhie over zijn nieuwe dichtbundel.
o Luc Vanhie leest voor uit Een bedelnap in het behang.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Voorzitter Davidsfonds Afdeling Leuven Janny Ekelson leidt de namiddag uit.
o Aansluitend wordt u verwacht op de receptie.

De ontmoeting laat op zich wachten,
in de regen valt het water als verenkeling.

Een eenhoorn stapt hier en daar nog steeds
door het monotone veelvoud van de steppe,
en zijn anoniem bestaan
legt nog steeds een halster
op de zuivere zandkleur van een innerlijk gewaad.

De morgen strekt zijn hand uit, kent naam nog nummer, zoekt naar evenwicht. Een reiziger stapt als verstekeling in een veld dat opzwelt in de zon en schuimt met zijn bedelnap de wereld af, op zoek naar een gleuf in het bestaan. Het schip hapert op een golf in de woestijn, de maan verliest haar lyrisch moment. Het leven heeft zijn eigen labyrint. Elke nevel prevelt zacht in de stemloze kilte na de storm, schept een taal die scheep ging in een ver verleden.

Wie vertrekt verwacht het einde van de reis.

Luc Vanhie bedient zich van de natuur om zich uit te spreken over de mens. De metaforische inval haalt het proces van verdichting onder maan en wolken, lucht en zwerfwind vandaan. De taal van de gedichten laat de leegte trillen, koestert als een glimlach de navelstreng van de komende lente.

Luc Vanhie (Izegem, 1952) studeerde economie en filosofie. Hij publiceerde reeds zes dichtbundels: Verwijdering (1981), Het huis (1983), Avondlijk (1983), Landschap met een komma (2014), Littekens (2015) en Het klavier van de slak (2017).


Boekvoorstelling

Ik kan u niet vergeten

René de Clercq
samenstelling: Joris Iven

 

Zaterdag 7 december 2019 om 18 uur
Bibliotheek Deerlijk, Hoogstraat 124 te Deerlijk

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Jan Dhaluin, voorzitter van het René de Clercqgenootschap, verwelkomt.
o Joris Iven en Luuk Gruwez leiden de bundel in.
o Joris Iven en Luuk Gruwez lezen gedichten van René de Clercq.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie.

Herfstzegen

Herfstzegen. Ver en heinde
een stille pracht van bomen.
Bewaasde weiden dromen,
en donker wordt verwacht.
In vromend zoet gebeuren
verheimlijken de kleuren,
vergroeien grond en gracht.
En alle zoen is zacht:
een vrede ver en heinde;
de zomer voelt zijn einde,
en de avond raakt den nacht.

Ik kan u niet vergeten is een representatieve bloemlezing uit de poëzie van René de Clercq. We beginnen met een vitalistische natuurlyriek, om vervolgens de moeder, het liefje, de dochter, de dorser, de boer, de vorser, de schilder, en dan Vlaanderen, zijn land, te bezingen. In zijn latere gedichten vindt hij rust in de natuur, en meer nog in de liefde.

Wie anders dan Luuk Gruwez, dorpsgenoot van René de Clercq, kan beter een voorwoord schrijven bij deze levensechte poëzie?

René de Clercq (Deerlijk, 1877 – Maartensdijk, 1932), een bij uitstek Vlaamsgezind dichter, publiceerde zijn belangrijkste literair werk in het begin van de 20ste eeuw. Hij promoveerde tot doctor in de Germaanse filologie met een proefschrift over Guido Gezelle, en was dan actief als leraar en als dichter. Bij het uitbreken van WO I vluchtte hij naar Amsterdam waar hij les gaf aan de Vlaamse school en als redacteur werkte voor het tijdschrift De Vlaamsche Stem. Als flamingant radicaliseerde hij en was in 1917 betrokken bij de oprichting van de Raad voor Vlaanderen, die de Vlaamse onafhankelijkheid zou uitroepen. Na de oorlog werd hij bij verstek ter dood veroordeeld om zijn rol in het activisme. In 1929 verscheen een amnestiewet en in dat jaar keerde hij kort terug naar Vlaanderen. Hij overleed in 1932 in Nederland.

Zijn poëzie was aanvankelijk idyllisch en levenslustig, vervolgens opstandig, sociaal betrokken en Vlaams geëngageerd, om ten slotte te eindigen in een berustende liefdeslyriek.


Boekvoorstelling

Vetera et nova

Patrick Lateur
n.a.v. zijn 70ste verjaardag

 

Vrijdag 20 december 2019 om 20 uur
Bibliotheek Utopia, zaal Geuzen, Utopia 1 te Aalst

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Schepen van Cultuur Ilse Uyttersprot verwelkomt.
o Luc Devoldere, Stichting Ons Erfdeel, presenteert het boek.
o Patrick Lateur leest uit Vetera et Nova.
o Paul Van Gysegem, beeldend kunstenaar en jazzmuzikant, improviseert op contrabas.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie.

Bij het hekken van het atrium van de Vestalinnen staat er niemand. De hele tuin voor mij alleen. De rozen nog net niet in de knop, en of er weer vissen zwemmen in de bekkens kan ik niet zien. Maar de Vestalinnen staan er, kaarsrecht en wakker, alsof ze deze morgen weer op hun voetstuk post hebben gevat. Anderen laten op zich wachten, er blijven nog een paar sokkels leeg. Wellicht aarzelen zij om uit te tronen boven de verweerde woorden pudicitia en castitas. Dit oord van geroemde zedigheid en kuisheid zint me niet, want rond het vuur van Vesta horen vurige vrouwen. De levenslust van Romeinen heeft zich gesublimeerd in deze beelden vol retoriek.

Rome bruist van leven, maar de stad is tegelijk één grote necropool. Zij verbergt de dood of etaleert haar. Zoals bij de Porta San Paolo. De praetor Gaius Cestius liet zich hier een grafmonument bouwen: een piramide, want sinds Caesar op de knieën was gegaan voor Cleopatra, sloeg de egyptomanie toe. Cestius’ naam is in reuzenletters te lezen. Een paar stappen verder staat er op het protestants kerkhof een eenvoudige grafsteen. Zonder naam. Keats wist dat namen slechts in water worden geschreven.

In deze bundeling bij zijn 70ste verjaardag wordt Patrick Lateurs veelzijdigheid ruim weerspiegeld. De gastheer ontvangt zijn lezers aan rijk gevulde, gevarieerde tafelen, met voor elk wat wils. Maar dat alles zeer zorgvuldig geordend: de gastheer is ook een ervaren leraar, die met passie en met grote nauwkeurigheid zijn toehoorders informeert en blijvend wil boeien. Hij heeft zijn opstellen bijeengebracht in zeven groepen van telkens drie bijdragen. De keuze voor deze bundel werd beperkt en is doordacht: het beeld dat ontstaat is er een van veelheid, veelzijdigheid en variatie. De gastheer is zeer persoonlijk aanwezig in deze bundel met sterk autobiografische getuigenissen. De dagboekfragmenten typeren hem het meest als schrijver en als mens. Met verhelderende inleiding door prof. em. Anne Marie Musschoot, autoriteit in moderne Nederlandse literatuur.

Patrick Lateur (1949, Beveren-Leie) is vooral bekend geworden als classicus, dichter en vertaler, maar hij is nog zoveel meer: hij is ook criticus, essayist, bloemlezer, editeur en redacteur van verschillende tijdschriften. Lid van het Guido Gezellegenootschap en KANTL. Voor zijn Iliasvertaling ontving hij in 2013 de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren en voor zijn Odysseevertaling de Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond 2017.


Boekvoorstelling

Het is het huis dat niet goed alleen kan zijn

Jana Arns

 

Zaterdag 21 december 2019 om 19u30
Zuilenzaal van het Geuzenhuis, Kantienberg 9 te Gent

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Programma

o Dichter Jan Geerts leidt de bundel in.
o Violiste Ananta Roosens verzorgt de muzikale intermezzi.
o Dichters Astrid Arns & Max Greyson dragen voor.
o Auteur Jana Arns neemt het woord en leest uit haar bundel.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt het eerste exemplaar.
o Receptie.

Chop Suey

Hier bereiden obers de gesprekken:
cocktails van woorden
om onze stembanden te smeren.

Wij trakteren om beurt een bagatel,
zingen een late vriendschap uit.

Een stoelendans wie de rekening mag betalen.
We bukken ons om de ledematen op te rapen.

Schrijven met lippenstift
een afscheid op elkanders wang.

Buiten woelt de wereld, binnen woedt een oorlog. Arns schrijft over het gevecht met anorexia nervosa en de zorgen van elke ouder om een kind dat niet meer onder de vleugels past. Het is de troost die ons verbindt, want alles wat kan breken, doet dat ooit. Geïnspireerd op schilderijen van Edward Hopper geeft Arns een stem aan de verstilling. Subtiel, sensitief en bomvol stuiterende empathie mag de dag slecht zitten. Gemorst licht laat het stof dansen, een lichaam gaat onvermijdelijk in achteruit.

Binnen woelt de wereld, buiten woedt een oorlog. Van loopgraven in een Spaans strand tot landen die niet naar school kunnen. Het is thuis dat we sneuvelen. Daar sluimert ten slotte een echtscheiding, tussen muren in afwachting van een nieuwe laag over de laatste jaren. In vier cycli dicht Arns gevoelig over zeer zonder verzachten. Een bundel vol herkenning, mededogen, en poëzie. Vooral veel poëzie.

Jana Arns (Gent, 1983) is muzikante, fotografe en dichteres, en dat nooit los van elkaar. Als muzikante is ze verbonden aan het ensemble Aranis, waarmee ze al 15 jaar concerteert in binnen- en buitenland. Ze exposeerde in onder meer de Salons in Sint-Niklaas en Museum M Leuven. Met haar opgemerkte debuut Status: het is ingewikkeld (Uitgeverij P, 2016) won zij de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen 2017. Ook opvolger Nergens in het bijzonder (Uitgeverij P, 2018) oogstte veel lof.