Activiteiten

Nieuwsflits

Jana Arns wint met haar prachtige debuut
Status: het is ingewikkeld
de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen 2017.
Lezen waarom? Bestel het boek hier!

Ook de opvolger Nergens in het bijzonder bekoort:
‘Ik schiet hier regelmatig bij in de lach, ook al is het niet echt een vrolijke boel. Het is een lach van herkenning. En van bevrijding. ()Het schuurt, het wrikt, het wil niet, maar toch, omdat de pozie de zaken zo soepel in zich verenigt blijft de boel heel, dragelijk. (…)
Nergens in het bijzonder is een ijzersterke bundel pozie, waarin heel wat hedendaagse, overbezette, op de rand van een burn-out bungelende vrouwen (en mannen) zichzelf zullen herkennen, om tegelijk even opgelucht adem te halen.’

– Koen Vergeer, Poziekrant


Boekvoorstelling

Kussen uit Brugge

Janus Lernutius
Vertaling:
Tom Ingelbrecht

Zaterdag 26 mei 2018om 20 uur
in de Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 45 in Brugge

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aancontact@uitgeverijp.be.

Programma

o Ingrid Leye, voorzitter van de Brugge Foundation, verwelkomt.
o Vertaler Tom Ingelbrecht vertelt over Lernutius en de Sint-Godelieveabdij.
o Dichter-vertaler Patrick Lateur leidt de vertaling Kussen uit Brugge in.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
o Receptie.

Basium II

Mijn lieve schat, wil jij aan mij een teder zoentje geven?
Zo’n zoentje doet niets af van je fatsoen.
Of schat, laat mij aan jou een teder zoentje geven,
veel minder kunnen minnaars toch niet doen?
Of, als je dat niet wil, laat mij een zoentje stelen,
verzet je, schat, maar laat je lekker doen.

Zoengedichten? Dan denkt u wellicht aan de verzen van de Romeinse liefdesdichter Catullus uit de eerste eeuw v.C. Veel minder bekend is dat ruim anderhalf millennium later de Europese pozie helemaal in de ban was van zoengedichten en een tijdlang overspoeld werd door Basia, Baisers, Baci, Kisses en Kuskens. Meer nog: het waren vaak dichters uit de Lage Landen die het voortouw namen bij deze dichterlijke hype, en de zinderende Zoenen van de Bruggeling Janus Lernutius verdienen het ook nu nog te worden gelezen.

Janus Lernutius (1545-1619), door zijn tijdgenoten de “prins der dichters” genoemd, was een vurig bewonderaar van Catullus en van Janus Secundus, zijn vermaarde voorloper in het genre in onze gewesten. Zijn dertig Basia vertonen een grote diversiteit in klank en toon, van ernstig en erudiet tot speels en ironisch.

Natte, droge, korte, lange, warme of koude zoenen. Zoenen die smaken als honing, kaneel, nectar of ambrozijn. Knabbelzoenen of zoenen die de ziel uit je lichaam zuigen. Lernutius’Zoenen behoren tot de belangrijkste gedichten uit de Neolatijnse zoentraditie en werden gelauwerd door Justus Lipsius.

Na meer dan vierhonderd jaar nu in een sprankelende eerste vertaling: gedichten om de lippen bij af te likken.

Tom Ingelbrecht (Brugge, 1979) is classicus en docent Grieks en Latijn. Hij won diverse vertaalwedstrijden en publiceerde reeds vertalingen in enkele vaktijdschriften. Hij voorzag de Basia van Lernutius van uitgebreide noten en een verhelderend nawoord.


Boekvoorstelling

Van Wilderode
100

100 gedichten van de man die Tom Lanoye poëzie leerde smaken!

Weemoed mijn wereld

Anton Van Wilderode

Vrijdag1juni2018 om 20u.
in deFeestzaalvan het Stadhuisvan Sint-Niklaas, Grote Markt 1 te Sint-Niklaas.

Programma

o Burgemeester Lieven Dehandschutter leidt de avond in.
o Samensteller Patrick Lateur licht de bloemlezing toe.
o Tom Lanoye verzorgt de laudatio Anton van Wilderode.
o Dichteres Annemarie Estor draagt gedichten voor uit Weemoed mijn wereld.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.

 

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aancontact@uitgeverijp.be.

Binnenin

Het diepste lied zingt binnenin
onaangerand van woorden:
daar ruisen aarde en hemel in
en zwelt de ziel ten boorde.

Maar alles wat de mond beging
voltooid en onvolkomen
is het begin dier dromen,
niets dan een stameling.

Anton van Wilderode(Moerbeke-Waas, 1918 – Sint-Niklaas, 1998), pseudoniem voor Cyriel Coupe, dichter en priester-leraar, classicus en vertaler, tekstschrijver en gevierd spreker. Met Claus en Lucebert bracht hij in het college van Sint-Niklaas Tom Lanoye tot vervoering, die hem daarvoor zou eren met een plagend, dankbaar portret inKartonnen dozen: “Marlon Brando op het einde van zijn carrire, zo’n man komt de klas binnen en leest voor uit de wereldliteratuur en je weet: over vijftig minuten begint het weekend, maar iedereen was muisstil en vol aandacht.” Van Wilderode was de man die Paul Snoek en Erik Spinoy pozie leerde lezen. Bovenal was hij de meticuleuze en ambachtelijke dichter van het aandachtige denken dat de onmiddellijke ervaring nooit verwerpt maar verdiept.

Hij liet een omvangrijk oeuvre na aan dichtbundels en vertalingen, essays en toespraken. De lijst van literaire prijzen en onderscheidingen is lang, o.m. de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Pozie voorDorp zonder oudersen de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een literaire loopbaan, het lidmaatschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en een eredoctoraat aan de KU Leuven.

Weemoed mijn wereldis een thematische bloemlezing uit de gebundelde gedichten. In een selectie van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de verwantschap tussen leven en werk van Anton van Wilderode. Het heimwee naar alles wat hem bond aan huis, dorp en land gaat hand in hand met het verlangen naar de overoever die hem wacht. Tussen weemoed en verlangen sluimert een intens geluk dat de dichter vond in God en mensen en dat hij uitdrukt in sensitieve verzen vol geuren, geluiden en kleuren.

Patrick Lateur(Beveren-Leie, 1949) publiceert als dichter en vertaler, bloemlezer en redacteur. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zijn Iliasvertaling werd bekroond met de Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren 2013, zijn Odysseevertaling in 2017 met de Prijs van het Nederlands Klassiek Verbond. Van Anton van Wilderode bezorgde hij bij Lannoo in 1999Volledig dichtwerk. Gebundelde gedichtenen in 2005Nagelaten gedichten.