Activiteiten

Nieuwsflits

Jana Arns wint met haar prachtige debuut
Status: het is ingewikkeld
de Prijs Letterkunde Oost-Vlaanderen 2017.
Lezen waarom? Bestel het boek hier!

Ook de opvolger Nergens in het bijzonder bekoort:
‘Ik schiet hier regelmatig bij in de lach, ook al is het niet echt een vrolijke boel. Het is een lach van herkenning. En van bevrijding. (…) Het schuurt, het wrikt, het wil niet, maar toch, omdat de poëzie de zaken zo soepel in zich verenigt blijft de boel heel, dragelijk. (…)
Nergens in het bijzonder is een ijzersterke bundel poëzie, waarin heel wat hedendaagse, overbezette, op de rand van een burn-out bungelende vrouwen (en mannen) zichzelf zullen herkennen, om tegelijk even opgelucht adem te halen.’

– Koen Vergeer, Poëziekrant


Boekvoorstelling

Lavend de liefde

De mooiste boezemverzen uit de wereldliteratuur

bijeengestreeld door René Smeets

Woensdag 13 februari 2019 om 20 uur
R-Radiohuis Leuven, Boekhandelsstraat 2 in Leuven

Programma

o Janny Ekelson, voorzitter Davidsfonds Leuven-Centrum, verwelkomt.
o Johan van Cauwenberge interviewt samensteller René Smeets.
o Samensteller René Smeets en de aanwezige vertalers lezen uit Lavend de liefde.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
o Receptie.

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Een gedichtje over borstjes

 Dichten, dat ligt mij wel.
Als grote borsten proza zijn
en kleine poëzie,
dan hebben mijn tieten precies de juiste maat,
temeer daar jij ze alle liefhebt, precies zoals ze zijn
vooral gestrekt, de handen boven het hoofd.

Dorit Weisman, Israël, 1950
Vertaling: Frans De Graaf

Lavend de liefde bundelt ’s werelds mooiste borstengedichten, van overal en van altijd, met zachte hand bijeengestreeld door René Smeets en zinnenprikkelend vertaald door enkele van de meest gerenommeerde literaire vertalers van het Nederlandse taalgebied. Eén langgerekt lofdicht op de schoonheid van de vrouw in het algemeen en op die van haar borsten in het bijzonder.

Borstengedichten in de volle zin van het woord, met de boezem dus in de hoofdrol, dat fascinerende voorwerp van literaire adoratie, dat strijdtoneel, die burcht van tederheid, die bron van leven ook, waarover de dichters nooit uitgezongen zullen geraken.

René Smeets (Leut, 1956) is al jarenlang actief als vertaler en bloemlezer. Vertalingen zijn verschenen in tal van literaire tijschriften en in boekvorm. Voor Uitgeverij P vertaalde hij onder meer verzen van de Duitse dichter Hans Magnus Enzensberger, de Haïtiaan René Depestre en de Pool Adam Zagajewski. Verder bij P bloemlezingen van wijngedichten (Met jou open ik oude nachten & En de dag was louter champagne), biergedichten (Schuim van mijn dagen, schenk me gedachten) en een lijvig overzicht van de naoorlogse Poolse poëzie (Na de dood stond ik midden in het leven).


Boekvoorstelling

En perte, délicieusement

Bart Vonck
vertaling: Daniel Cunin & Bart Vonck

&

Wachten op doortocht

François Muir
vertaling: Ciska Imschoot

Vrijdag 15 februari 2019 om 19u
Tour & Taxis, Foire du Livre 2019, in het Paviljoen van het Vlaams Fonds voor de Letteren [Vlaanderen Gastland: Flirt Flamand]
Havenlaan 86C in Brussel

Programma

o Daniel Cunin, vertaler, praat met Bart Vonck en uitgever Pierre-Yves Soucy over Wachten op doortocht van François Muir en over Voncks vertaalde bundel En perte, délicieusement.
o Bart Vonck leest voor uit beide vertalingen.
o Uitgevers Pierre-Yves Soucy en Leo Peeraer overhandigen de eerste exemplaren.
o Receptie.

De boeken kunnen ter plekke aangekocht en gesigneerd worden.
Voorstelling in het kader van Foire du Livre Bruxelles 2019/Flirt Flamand. Meer info: www.flirtflamand.be

En perte, délicieusement

Kan schrijven nog onderdak verlenen? Zijn wij nog thuis in de tijd? Kun je de dood wel in woorden te lijf? Dat zijn de vragen die de bevreemdende gedichten van Bart Vonck niet uit de weg gaan. Maar hier is ook plaats ingeruimd voor een ‘klassiekere’ schriftuur, die soms zomaar in de dichter opkomt. De lezer moet in deze bundel verzinken en zalig teloorgaan in wat de dichter spaarzaam vergaarde.

Wachten op doortocht

François Muir – dichter, schilder, toneelschrijver, tekenaar en romancier – stierf jong na een intens leven. Zijn werk staat, eigenaardig en vreemd, op zichzelf en getuigt van een intiem avontuur waarin de dichter zich onvoorwaardelijk engageerde. In zijn persoonlijk manifest, een tekst die hij tot het einde toe zorgvuldig bewaarde, noteerde hij: “ik schrijf voor mezelf en om me tegen mezelf te verdedigen.”

In elk gedicht neemt de dichter een nieuwe aanloop om de bestaande samenhang af te breken en door te stoten tot een nieuwe zienswijze. Wat in een ogenblik wordt gevangen moet in de taal weergegeven worden, anders gaat de al zo broze verbinding met de wereld reddeloos verloren.

Nobelprijswinnaar J. M. Coetzee, met wie Muir een briefwisseling voerde, bewonderde hem voor zijn zuivere, scrupuleuze stijl en de helderheid van zijn gedichten. Deze ‘atleet van het hart’ verdient een ontdekking, ook in het Nederlands. Zo kunnen zijn krachtige lach en zijn elektrische hartstocht tot onze verbeelding spreken.

Dichter-vertaler Bart Vonck (Brugge, 1957) vertaalde uit het Frans, Spaans en Portugees. Op zijn actief staat o.m. een uitgebreide bloemlezing van de hedendaagse Spaanse poëzie De Tuin der Muzen (vier delen, Uitgeverij P) en een anthologie van actuele Braziliaanse poëzie (voor Europalia Brazilië). Vonck vertaalde ook uit het Frans werk van Jacqmin, Vaes, en nu van Muir, en van de in het Spaans schrijvende dichters García Lorca, Neruda, Vallejo, Gamoneda, Maillard, Ortiz e.a. Vonck is ook dichter en criticus. Zijn achtste bundel Kijk: verschaving verscheen in 2017 bij Uitgeverij P. Uitgever Le Cormier publiceerde vertalingen van twee bundels, waarvan de laatste ‘En perte, délicieusement’ in 2018.


Boekvoorstelling

De zee is een zij

Jan van meenen

Zaterdag 23 februari 2019 om 20 uur
Bibliotheek Harelbeke, Eilandstraat 2 in Harelbeke

Programma

o Bibliothecaris Jan Van Herreweghe verwelkomt.
o Paul Rigolle presenteert de bundel.
o Myriam Vancraeynest en Stefan Vancraeynest dragen voor uit De zee is een zij.
o Prof. emeritus Jan De Piere brengt enkele vertaalde gedichten.
o Marianne Bouvette, harpiste, verzorgt de muzikale omkadering.
o Uitgever Leo Peeraer overhandigt de eerste exemplaren.
o Receptie met signeergelegenheid.

Gratis toegang.
Inschrijven? Mail het aantal aanwezigen en eventuele voorbestelling van het boek aan contact@uitgeverijp.be.

Het was nu

Het was nu, het was mei, het was om te blozen
zo warm al.

Er waren pleinen, gazons waarop mensen
lagen die van de tijd geen last schenen te hebben,

zichtbaar genietend, pratend in hun telefoon, 
door zonneglazen de diepte van de dag in keken.

Er was de zee met haar eindeloos aangolvend water,
haar wiergeur, haar zorgeloos dobberende scheepjes,

het was mei, het was mooi, het was nu,
morgen moest nog komen.

Volg de gang van de seizoenen. Het nieuwe, het uitbundige, de verstilling en de verstarring. En altijd is zij daar: de zee met haar oneindigheid, haar speelse golven, zand en duinen. De verrukking van de vrouwelijke vormen, het aanzuigeffect, het wegtrekken.

De poëzie van van meenen zingt ritmisch, luchtig, badinerend. Licht verglijdt er in duister en wat nabij is wordt verte, daar danst frivool de diepgang. Achter de woorden trilt een wereld vol licht en blijdschap, weemoed en tederheid. De moedergedichten zijn een zacht afscheid, de kleinkinderen de glanzende toekomst vol levenslust en hoop. Van meenen kiest volop voor de warme kant van de woorden.

Dit is zinderend zintuiglijke poëzie, puur zoals ze nog maar zelden aangedurfd wordt.

Jan van meenen (ps. Jan Vanmeenen) (1951) studeerde Germaanse talen in Brussel en was achtereenvolgens actief als leraar Nederlands, Engels en expressie in het Sint-Jozefscollege en De Bron in Tielt. Hij werd meermaals onderscheiden in poëziewedstrijden, publiceerde in nogal wat literaire tijdschriften, werd inmiddels in tal van gerenommeerde bloemlezingen opgenomen en publiceerde sinds 1998 drie dichtbundels bij Uitgeverij P. De zee is een zij is zijn vierde bundel.