12,50

Liefdesliedjes

Auteur: René Verbeeck

Liefdesliedjes is een prachtige bloemlezing uit de poëzie van René Verbeeck. Vooral zijn liefdespoëzie met haar sensuele geladenheid krijgt hier de aandacht.
Erotiek en paradijselijke natuurervaringen zijn steeds terugkerende thema’s. Dit is geen poëzie die getuigt van Hendrik Marsmans adagio ‘Groots en meeslepend wil ik leven!’ maar poëzie van beminnelijke, voorzichtig tastende, breekbare liefdesliedjes die thuishoren op het nachtkastje. Een andere verrassende vorm van vitalisme. Dit is de wereld, dit is het leven, nu, op elk moment. En toegegeven: hoeveel vriendelijker en dragelijker is het leven als je de liefde kent?

Knipsel

Ik kom uit bloed en duisternis,
een vuur dat van de wereld is
en verder dan mijn zinnen reiken
zijn mijn gedroomde koninkrijken

ach, alles wat ik oproep slaat
aan ’t bloeien in een nieuwe staat,
maar ieder bovenwerelds wonder
gaat aan mijn zwarte wortels onder…

en die ‘k met al de krachten der leden
in slingerplantentederheden,
in bloemen waar de ziel in wijlt,
gebonden heb aan ’t eigen heil,

gaat zij, tot bloeien uitverkoren,
in mijne armen óók verloren?

Over de auteur

RENÉ VERBEECK (Wilsele, 1904 - Mortsel, 1979) was een leraar en is een tijd uitgever geweest. Hij is oprichter en mederedacteur geweest van twee toonaangevende tijdschriften: De Tijdstroom en Vormen. Daarnaast stichtte hij in 1937 de poëziereeks De Bladen voor de Poëzie, waarvan hij tot 1944 de leiding had. Samen met dichters als Buckinx en Demedts wordt hij gerekend tot de generatie van dertig, de zogenaamde postexpressionisten die een terugkeer naar de innerlijkheid en persoonlijke uitdrukking voorstonden. In zijn werk toont Verbeeck zich een vitalistisch dichter met een sterke uitbundigheid en een kosmisch levensgevoel. Er mocht hem van het leven niets ontsnappen. In een krachtige beeldspraak bezingt hij steeds opnieuw de liefde en het leven.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 276 Categorie: Tags: ,