16,00

Drie brieven

Auteur: Erasmus Harm-Jan van Dam

Erasmus, de filosoof, humanist, hervormer, de schrijver. Niet enkel van toonaangevend cultureel, ethisch en godsdienstig werk, maar ook van brieven. Honderden van zijn brieven werden verzameld en, reeds tijdens zijn leven, veelvuldig gekopieerd en gelezen. In die mate dat hij ze zelf besloot uit te geven, om de uit de hand lopende piraterij tegen te gaan.

Dat zijn correspondentie zo’n gewilde lectuur was, hoeft niet te verbazen: hij verstond als geen ander de kunst om zijn brieven een sprankelende literaire kwaliteit mee te geven. Een brief moest volgens Erasmus dan ook niet zomaar een feitenverslag zijn, maar een volmaakt vormgegeven geheel, uiteraard in het Latijn, in toonzetting aangepast aan de briefschrijver, de ontvanger en de beschreven gebeurtenissen. De natuurlijke schrijfstijl maakt van deze brieven literaire kunststukjes. Grappig, scherp, lovend, ontroerend, overtuigend of klagend, iedere brief voert zijn eigen toon en overschrijdt steeds op een bijzondere manier de intieme band tussen schrijver en ontvanger, zonder ooit aan persoonlijkheid in te boeten.

Knipsel

(…) Dus heb ik gezocht naar de leefwijze waarmee ik het minst slecht zou zijn, en ik denk eigenlijk wel dat ik die gevonden heb. Ik heb een tijd geleefd onder matige mensen, geleefd met literatuur en cultuur, die me van vele zonden weerhouden hebben. Ik mocht in het gezelschap zijn van mensen die werkelijk de smaak voor Christus hebben; door de omgang met hen ben ik een beter mens geworden. Ik poch hier dus niet op mijn eigen boeken; misschien keuren jullie ze af, maar veel mensen verklaren dat ze door die te lezen niet alleen knapper maar ook beter zijn geworden. (…)

Over de auteur

Harm-Jan van Dam (1948) maakte een fraaie vertaling van drie bijzondere brieven en voorzag ze van een verhelderende inleiding. Hij is emeritus hoofddocent Latijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in Latijnse poëzie, antieke en Neolatijnse (d.w.z. uit de zestiende en zeventiende eeuw). Hij is tevens lid van de redactie van het tijdschrift Filter. Harm-Jan van Dam vertaalde eerder o.m. Erasmus' De lof der zotheid en, naar het Latijn, het zeer geprezen Jippus et Jannica, een aantal verhaaltjes uit Annie M.G. Schmidt's Jip en Janneke.

Recensies

  1. :

    De knappe Nederlandse vertaling van drie welgekozen brieven van de beroemde humanist Desiderius Eramus biedt de hedendaagse lezer volop de kans een genre te (her)ontdekken dat in het vroegere moderne literaire systeem een cruciale plaats innam. (…) De vertaling van de drie brieven werd door Uitgeverij P als steeds prachtig vormgegeven. (…) Zoals de vertaler in zijn uiterst beknopte maar trefzekere inleiding aanstipt, houdt de vlotte, natuurlijk schrijfstijl van Erasmus niet meteen in dat hij zijn lezers een kristalheldere inkijk in zijn eigen ziel gunde. 
    Toon van Houdt in Streven

    Voor mensen die in Erasmus geïnteresseerd zijn, is het boekje een must.
    NBD Biblion

SKU: 384 Categorieën: , Tags: ,