12,50

De zachte klaarte

Auteur: Jozef de Belder

Als eerste deel in de prestigieuze Parnassus Retroreeks verschijnt De zachte klaarte, een selectie uit het meermaals bekroonde dichtwerk van J.L. de Belder. De bundel put uit een oeuvre dat vijf decennia omspant.

In De zachte klaarte wordt de lezer geconfronteerd met de prachtige, weemoedige toon die zo kenmerkend is voor de gedichten van De Belder. Zijn poëzie getuigt in een kleurrijke taal van een grote aandacht voor de werkelijkheid, voor de geliefde, voor de grote idealen die waard maken te leven.

Hij is een dichter-profeet die de schoonheid van het leven afweegt tegen de duistere kanten van het bestaan: “het morgenrood, het avondrood. Maar ook de dood.”

De zachte klaarte is een waar meesterwerk voor romantische zielen!

Knipsel

Muziek en soms een stille pijn.
Door de vensters de geur van bloemen;
een zomeravond om alleen te zijn
en langzaam steeds haar lieve naam te noemen.

De grote hoeve waar twee paarden draven.
In de roemer nog wat overschot van wijn.
Langs velden en boomgaarden
van de zon de laatste schijn.

Bloemen in de kamer. Zij vergingen.
Een open boek. Het uur is zwaar.
Hij zal de liefste wedervinden
in een verstild gebaar.

Over de auteur

Dichter-journalist JOZEF FRANS LODEWIJK DE BELDER werd geboren in 1912 te Lier. Hij debuteerde in 1938 met de dichtbundel Stilte. Na die bundel zouden nog talrijke andere volgen onder andere: De gesloten kamer (1939), Einde augustus (1941), Epimenides' ontwaken (1943), Uit een herfst (1944), Recitatief (1951), Van zuilen, sneeuw en rozen (1964), Avondverzen (1974), Avondverzen II (1980). Hij publiceerde ook vertalingen van zijn grote voorbeelden: Rilke, Hölderlin, Trakl en Novalis. De Belder overleed in 1981 te Deurle. Zijn poëtische nalatenschap werk in 1987 gebundeld in de Verzamelde gedichten. De Belder was aanvankelijk sterk beïnvloed door Rilke. Een invloed waar hij zich echter langzaam aan onttrok. In zijn poëzie overheerst een elegische toon en een dromerige atmosfeer.

Recensies

  1. :

    ‘In de inleiding (…) wordt De Belders werk erg treffend getypeerd als ‘intimistisch maar niet wereldvreemd’ en ‘onluidruchtig maar indringend’.’ (NBD Biblion)

    ‘Op geen enkele andere moderne Vlaamse dichter is de uitspraak van de grote Engels romanticus John Keats, ‘Van niets ben ik zeker, behalve van de affecties van het hart en van de waarheid van de verbeelding’, zo van toepassing als op Jozef (Jef) L. de Belder (1912-1981). (…) Het voor velen harde contrast tussen liefde en dood, tussen schoonheid én het verlies ervan waren Jef de Belders grote én eeuwige thema’s.’ (’t Pallieterke)

SKU: 163 Categorie: Tags: ,