15,00

Bloedspiegel

Auteur: Marleen de Crée

5022b

Marleen de Crée behoort zeker niet tot de rumoerigste Vlaamse dichteressen. Toch kan ze al jaren rekenen op een grote schare trouwe fans.
Bloedspiegel is opgevat als een scenario, waarin de dichteres een heikel thema behandelt, met name de wrede tederheid rond een relatie die bij voorbaat ten dode opgeschreven is. In haar nieuwe bundel zoomt de auteur in op een directe ik-jij-relatie: hij (‘zijn jaren hingen aan elkaar / van vrouw’) en zij, die ‘vertelt met haar bloed’.
In sobere intimistische verzen leiden de fascinaties van De Crée nu eens tot een geslaagde symbiose, dan weer tot afschuwelijke eenzaamheid in de tekst. Haar stijl is afwisselend hard en rond: hartstochtelijk en afstandelijk als in een spiegel. Een nieuw hoogtepunt in haar poëtisch oeuvre.

Knipsel

als het winter werd, zwart
en wit, vergat hij zijn
illusoire geliefde en dacht aan
haar dorp met de vlakte
in de ziel.
haar velden met eendere
ruggen als andere
velden, met sneeuw in het hart
en water in de sloten.
hij vergat geen centimeter
van het land te meten.
regen die in zijn ogen
plakte.

Over de auteur

Marleen de Crée (Bree, 1941) studeerde kunstgeschiedenis aan de K.U. Leuven. Ze publiceerde tot op heden 15 dichtbundels, die onder meer bekroond werden met de Maurice Gilliamsprijs, de August Beernaertprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de prijs van de Vlaamse Poëziedagen. Daarnaast is Marleen de Crée een veelzijdig plastisch kunstenaar, die frequent deelneemt aan tentoonstellingen. Ook Bloedspiegel is geïllustreerd met eigen grafisch werk, meer bepaald met negen penseeltekeningen in Chinese inkt en een pastel voor het omslag.

Recensies

 1. :

  ‘… verrukkelijk denkwerk in welgekozen woorden vertolkt, met uitermate discipline geschreven, maar poëtisch raadselachtig, zoals de liefde dat is.’ (Jan Veulemans in Gazet van Antwerpen)

  ‘De poëzie van Marleen de Crée is zeer zintuiglijk, maar de dichteres beleeft haar lichaam als de schaduw van haar geest. Wars van elk hermetisme spint zij ragfijne draden rond de thema’s liefde en dood.’ (Herwig Leus in Het Laatste Nieuws)

  ‘… geen poëtica van grote woorden, maar een lyriek die haar kracht ontleent aan fijnzinnige nuances en sfeervolle beelden…’ (Dirk de Geest in Ons Erfdeel)

  ‘Verbeeld in een deels onderkoeld maar daarom niet minder trefzeker, beeldrijk taalgebruik. Die relatieve soberheid verleent aan deze bundel een supplementaire intensiteit, die nog wordt versterkt door de vele suggestieve illustraties.
  De Crée levert hier, met andere woorden, een bijzonder boeiende bundel af, die de in haar gestelde verwachtingen nergens teleurstelt. Boeiend en belangrijk.’ (LeesIdee)

SKU: 126 Categorie: Tags: ,