ISBN

978 94 93138 1 93

Publicatiedatum

01/03/2020

 20,00

Wat blijft is de rivier

Auteur: Patrick Lateur Johan van Cauwenberge

Johan van Cauwenberge (Geraardsbergen, 1949) was van 1975 tot 2014 presentator en redacteur van cultuurmagazines op Radio 3 en Klara. Was voorzitter van de publicatiecommissie kunst van de Vlaamse Gemeenschap en doceerde kunstkritiek en culturele berichtgeving aan het Instituut voor Journalistiek bij Syntra-Brussel. Auteur van een twintigtal monografieën over hedendaagse kunstenaars zoals Gérard Holmens, Luc Hoenraet, Willy Peeters, Els Vos, Jef van Grieken, Goedele Peeters, Hans Bruyneel en Nicole Halsberghe. Als dichter is hij vooral bekend met Dantologie, Vuurmond, De Vorstelijke Gedichten/Les Poèmes Souverains en Voor de zondvloed. Stelde twee bloemlezingen samen: Suburbia met stadsgedichten en Van Plato tot Panajotova. Poëzie over liefde & passie uit het fonds van P gelicht. In Opus 14-18 schetst hij portretten van kunstenaars aan het front van WO I. In opdracht van het barokorkest Il Fondamento schreef hij het libretto voor de opera Vier Heuvels/Four Hills.

Deze twintigste titel in de Parnassusreeks biedt een selectie van het mooiste uit meer dan veertig jaar sprankelend dichterschap van Johan van Cauwenberge.

In het midden van de weg die mij is toegemeten,
omringd door wie ik liefheb,
de boeken die ik lees of nimmer door zal nemen,
bijt de tijd zich vaster in mijn weten
elke dag.

De eerste verzen van Intrada, het openingsgedicht van Dantologie (1994), vormen een goede samenvatting van de thematiek die het poëtisch oeuvre van Johan van Cauwenberge kenmerkt: de liefde, het boek, de tijd. De auteur is dan vijfenveertig en nel mezzo del caminn di sua vita. Voeg bij die trits nog de verhouding woord-beeld én het maatschappelijk engagement dat uit de verzen spreekt, en dan komt men tot de kwintessens van zijn poëtica.

Patrick Lateur verzorgde bij wijze van inleiding een essay over het literaire oeuvre van Johan van Cauwenberge.

Knipsel

Storia Fiorentina

Zijn het de woorden
of is het de wijn
Firenze zou Geraardsbergen
kunnen zijn
zoveel jaren geleden;

de avondlichten op een rij
mooi afgemeten
alleen, een auto die wat
sneller rijdt
en de jaren die ik
vanavond ouder ben geworden.

Over de auteur

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) publiceert als dichter en vertaler, essayist en bloemlezer. Hij publiceerde vorig jaar o.m. vertalingen van Da Vinci (Athenaeum), Ambrosius (Damon) en Verhaeren (Uitgeverij P). Bij deze laatste bracht hij eind 2019 Vetera et Nova, een selectieve bundeling van zijn opstellen en notities, en samen met Dirk De Geest bezorgde hij begin 2020 de Verzamelde gedichten van Hubert van Herreweghen (Uitgeverij P).

Recensies

 1. :

  Over Dantologie (Uitgeverij P, 1994):

  “(…) een soort van eigentijdse emblemen met een ingenieus epigram, een tekst en een dubbel beeld (…) demonstreert op een erg boeiende manier de dynamiek van actualisering en historisering.”
  Dirk De Geest, Ons Erfdeel

  “(…) prachtig uitgevoerd, een echt bibliofiel object (…)”
  De Morgen

  Over De Metamorphose van Dr. Tulp (Uitgeverij P, 1998):

  “(…) weet perfect de geest van Rembrandts beroemde schilderij te ‘her-talen’ in een  postmoderne zin (…) Het resultaat is alvast bijzonder lezenswaardig.”
  Dirk De Geest, Leesidee

  “(…) bijzonder rijke beeldentaal en gedurfde associaties en verbindingen. (…) een van zijn sterkste bundels.”
  Vlaanderen

  Over Vuurmond (Uitgeverij P, 1998):

  “(…) bewonderenswaardig beheerst, vol verstandelijke vondsten, kennis tonend van en affiniteit met de klassieke oudheid.”
  De Vrijzinnige Lezer

  “Een monumentaal boek is het geworden (…) de liefde bezongen op een vertederend-plastische manier (…) een heerlijk werk, zonder meer de beste gedichten die hij ooit schreef.”
  Vlaanderen

  Over Emblemata temporalia (Uitgeverij P, 2003):

  “(…) een boeiend hecht geheel dat een ruim publiek zal kunnen aanspreken.”
  Dirk De Geest, De Leeswolf

  Over Voor de zondvloed (Uitgeverij P, 2008):

  “We worden betoverd door beelden die het leven van de dichter reflecteren, maar ook het broze leven van de natuur zelf. (…) Uiterst verzorgde juweeltjes.”
  Bart Stouten, Klara