9,80

Rug aan rug

Auteur: Cyriel Gladines

Rug aan rug is de tweede bundel van Cyriel Gladines. Ook hier nemen existentiële thema’s als liefde en dood weer een belangrijke plaats in. Vergankelijkheid en dood worden vaak ongenadig hard verwoord. Gelukkig kan de liefde in combinatie met een a-rationele verwondering het leven zin geven. Vele gedichten zijn dan ook een ode aan de natuur en aan het hervinden van het echte ik. De bundel eindigt trouwens met een cyclus lyrische liefdesgedichten die het citaat (uit een gedicht van Dylan Thomas) bij het begin van de bundel evoceren: Though lovers be lost, love shall not / And death shall have no dominion.

Deze mooie en ontroerende bundel bevestigt het poëtisch talent van Cyriel Gladines.

Knipsel

Zó zal de tijd mij en jou veranderen,
liefste, tot wij vergaan als overjaarse
appels in wintergras vergeten, reeds
van maden en van schimmels aangevreten.

Tot ook in jouw schoot stil de dood
zich nestelt en wij, ofschoon na jaren
lijf aan lijf vergroeid als de letters
in je naam, vergeefs naar warmte zoeken.

Rug aan rug zal men ons ooit samen vinden,
ontkleed, ontvleesd, niet meer opgewonden
als geliefden in zomerkoren, vervreemd
van eigen vel, in tijd voorgoed verloren.

Sprakeloos en blind, jij en ik alleen
op weg, waar handen niet langer nog
naar handen reiken en geen mond zich
mond aan mond je dan nog liefste noemt.

Zo zullen wij elkaar dan toch verliezen,
liefste, tot wij, van elkander losgeraakt,
bang en naakt tot louter ziel verschralen en,
bloedeloos, ongewild in eeuwigheid verdwalen.

Over de auteur

Cyriel Gladines (1943) studeerde Germaanse Filologie aan de K.U.Leuven. Hij is directeur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zijn poëzie werd in verscheidene tijdschriften en verzamelbundels opgenomen, en herhaaldelijk bekroond in Nederland en Vlaanderen. Zijn debuutbundel Met toverkruiden op de tong in 1994 werd zeer goed onthaald.

Recensies

  1. :

    ‘In zijn tweede bundel schrijft Gladines opnieuw sterk intimistische poëzie, waarbij de dichter – op basis van zijn onmiddellijke omgeving en zijn levenservaring – peilt naar de betekenis van leven, dood, liefde en verlangen. Die thema’s worden hier op een doordachte maar tegelijk poëtisch-suggestieve wijze uitgewerkt.’ (Website LeesIdee)

    ‘Doorheen de hele bundel (…) mag je de authenticiteit van zijn verzen ervaren, vrij en vrank én delicaat verwoord.’ (Vlaanderen)

    ‘Zeer mooie, als met vederpen geschreven, gewrochte, bronzen, gerijpte gedichten (…) Een bundel rijpend vertoeven, voldragen, pijnlijk rijk, menselijk zijn.’ (De Vrijzinnige Lezer)

SKU: 329 Categorie: Tag: