16,00

Meester & leerling

Auteur: Uncategorized

Voor het emeritaat van prof. dr. Daniël Knecht, die klassieke filologie doceerde aan de Universiteit Gent, werden door classicus Yanick Maes in deze mooie veelzijdige bundel bijdragen bijeengebracht van vertalers die hun strepen verdiend hebben op het gebied van de klassieke filologie.

Velen onder hen zijn bekende namen zoals Marietje d’Hane-Scheltema, Patrick De Rynck, Piet Gerbrandy, Patrick Lateur, Vincent Hunink, Piet Schrijvers,… Ze kozen en vertaalde speciaal voor deze gelegenheid een Latijnse tekst uit de Oudheid, Middeleeuwen of Renaissance die in hun ogen de herinnering aan de universitaire carrière van prof.

Knecht eer aandoet. De lezer zal dan ook teksten vinden van Ausonius, Statius, Augustinus, Claudius Claudianus, Lucretius… Stuk voor stuk grote namen uit de Latijnse Literatuurgeschiedenis.

De onderwerpen van de teksten gaan – niet te verwonderen – vooral over het onderwijs: vaak wordt met diepe genegenheid teruggedacht aan oude leermeesters, zoals in de teksten van Seneca Rhetor, Persius en Ausonius die spreekt voer zijn leermeesters in Bordeaux. Of men roemt het onderwijs dat men heeft genoten van de grote, vaak strenge maar rechtvaardige leraars. Zo kijkt Achilles in Statius’ Achilleïs terug op zijn harde opvoeding die hem heeft gemaakt tot wat hij is geworden.

Maar er kan ook al eens gelachen worden met het onderwijs: de bijdrage uit Petronius’ Satyricon brengt een scabreus verhaal over een leraar die tot over zijn oren verliefd wordt op zijn knappe leerling, en Fronto, de mentor van keizer Marcus Aurelius, drijft op ironische wijze de spot met diens niet aflatende werklust. Grote mannen moeten zich ook op tijd en stond ontspannen…

Zodoende vormt de selectie van teksten in deze boeiende bundel een waardig afscheidscadeau voor een groot en veelzijdig leraar als Daniël Knecht.

AUSONIUS; Commenmoratio Professorum Burdigalensium
Vertaald door PATRICK LATEUR

Voorwoord

Ook u zal ik als veelgenoemde namen
met verzen in de dood in leven houden.
Wij waren geen familie van elkaar,
ons bond de reputatie, de verering
voor ons geliefde vaderland, de drang
naar kennis en lectuur, de zorg en ijver
om anderen te onderwijzen. En
wie weet, wijdt iemand ooit op die manier
ook aandacht aan mijn nagedachtenis,
wil hij me toegewijd zijn naar mijn voorbeeld.

Praefatio

Vos etiam, quos nula mihi cognatio iunxit,
sed fama et carae religio patriae
et studium in libris et sedula cura docendi,
commenmorabo viros morte obita celebres.
fors erit ut nostros manes sic asserat olim
exemplo cupiet que pius esse meo.

 

Knipsel

Hoe zit het met je voorouders, die de republiek en het Romeinse Rijk enorm hebben doen groeien? Jouw overgrootvader Trajanus, op en top krijgsman, vermaakte zich af en toe wel met mimespelers en dronk bovendien behoorlijk stevig. Toch dronk het Romeinse volk dankzij hem vaak honingwijn bij zijn overwinningen. We weten dat je grootvader Hadrianus een geleerd en actief heerser was, die ervan hield de hele wereld niet alleen te besturen maar ook te bereizen. Toch liet hij zich niet meeslepen door zijn liefde voor muziek en fluitspelers en was hij bovendien een geweldig eter van overdadige lunches. En dan je vader Antoninus Pius, die goddelijke man, die van alle heersers de allerbeste eigenschappen had, een vooruitziende blik, kuisheid, soberheid, onomkoopbaartheid, plichtsbesef en gevoel voor rechtvaardigheid, bezocht desondanks de sportschool, wierp wel eens een hengeltje uit en lacht om narren

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 283 Categorie: Tags: ,