Publicatiedatum

15/01/2016

ISBN

978-94-91455-88-9

Paginas

79

 18,00

Lied van de Moezel & Cupido aan het kruis

Auteur: Ausonius Patrick Lateur

Ausonius (ca. 310-395) was de eerste dichter van Frankrijk. Hij groeide op langs de Garonne, doceerde dertig jaar te Bordeaux en werd opvoeder en staatsman aan het keizerlijk hof in Trier. Daar kwam hij onder de bekoring van het Moezellandschap. Het zou hem inspireren tot een lofzang op de rivier, waarmee hij de grondlegger werd van een nieuw genre in de Europese literatuur: het stroomdicht.

In Trier zag hij naar eigen zeggen een fresco waarop minnaressen Cupido in de onderwereld folteren. Het fresco gaf aanleiding tot Cupido cruciatus, een poëtische fantasie, een echt jeu d’esprit dat tussen de plooien van de Latijnse literatuur viel. Beide werken van Ausonius kennen in deze eerste gezamenlijke en tweetalige uitgave hun tweede druk.

Knipsel

(…)

Ik groet je, stroom, geprezen door de velden,
geprezen door de boeren. Keizerlijke
eer heeft de stad der Belgen jou te danken.
Je heuvels zijn begroeid met wingerdranken
voor Bacchus’ welriekende wijnen. Stroom
van groene weelde, op je oevers groeien
de grassen. Als de zee draag jij de schepen,
gelijk rivieren golf je verder afwaarts.
En met je diepte van kristal lijk jij
op meren, beken kun je evenaren
met je gejaagde vliet, met helder
water de koele bronnen overtreffen.
Alleen bezit je alles wat ook bron,
rivier en stroom en meer heeft, én de zee
met haar getijstroming van eb en vloed.
En vredig glijdt je water heen, je kent
het waaien van de wind niet, worstelt niet
met blinde klippen. Branding bruist er niet
die jou je snelle loop zou doen verhaasten.
(…)

Uit: Lied van de Moezel

Over de auteur

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) is classicus, redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Als auteur debuteerde hij op latere leeftijd met de dichtbundel Catacomben (1991), de Griekse bloemlezing Muze, zeg me... (1993) en de vertaling van het Pervigilium Veneris (1996).

Voor zijn vertaling van de Ilias van Homeros ontving hij in 2013 de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren - Vertalingen. In 2015 verscheen in de Parnassusreeks van uitgeverij P In tegenstroom, een bloemlezing uit zijn gedichten. Najaar 2016 verschijnt bij Athenaeum-Polak & Van Gennep zijn vertaling van Homeros’ Odyssee.

Recensies

  1. (geverifieerde eigenaar):

    Patrick lateur heeft inmiddels dubbel en dik zijn sporen verdiend als vertaler van klassieke poëzie. Een – voorlopig? – hoogtepunt bereikte zijn naarstige vertaalarbeid met de alom geprezen omzetting van Homerus’ Ilias in 2013 en van de Odyssee dit jaar. Daarnaast schuwt Lateur ook het ‘kleinere’ werk niet – getuige de als steeds door Uitgeverij P bijzonder fraai uitgegeven selectie van gedichten uit het poëtisch oeuvre van de laatantieke dichter Ausonius. (…) In De late oudheid in de spiegel van de Latijnse letteren (2009) schrikt de Leuvense classicus Willy Evenepoel er niet voor terug de man als de belangrijkste dichter van zijn eeuw te bestempelen. De vertaling van Lateur lijkt dat oordeel te bevestigen. Het ‘Lied van de Moezel’ (…) maakte in literaire kringen in Gallië en ver daarbuiten meteen furore. Dat heeft niet alleen te maken met het retorische talent van de dichter – hij beheerst het métier tot in de vingertoppen, kent en verwerkt zijn ‘klassieken op een voor connaisseurs tastbare maar subtiele wijze –, maar al evenzeer met de frisse originaliteit ervan.

    Toon Van Houdt, Streven

SKU: 410 Categorieën: , Tags: ,