9,80

Levend

Auteur: Guido Cloet

Levend is gekenmerkt door een schaarste aan woorden en suggereert daardoor aanvankelijk geslotenheid en hermetisch zwart. De bundel heet echter niet voor niets Levend en Cloets woorden belichamen boven alles licht en beweging, spanning en betekenis. Deze verzen verbergen subtiel de sleutel van hun eigen ontsluiering, van een ultiem antwoord dat echter steeds weer uitblijft. Dat mag geen verwondering wekken, want Cloet is in de eerste plaats bezig met de vraag wie wij zijn en waar we staan temidden van anderen. Wat bij Cloet smeult op de achtergrond is immers de houtskool van de verwondering en de grote, open vragen.
Levend is een krachtige bundel van een dichter die in een wereld vol tegenstrijdigheden toch blijft verlangen naar antwoord, naar harmonie.

Knipsel

Het is goed, het is adem
wat me wordt aangereikt, –

als ik het omhul
met vlees,

kan ik erin slapen
en verdergaan.

Die ik heb gevonden,
raakt me niet meer kwijt.

Over de auteur

Guido Cloet studeerde wijsbegeerte en is nu werkzaam in het universitair bibliotheekwezen. Zijn debuut, Onmogelijke onmin (1986), kon rekenen op ruime bijval en lovende kritieken. Hij werkte ook mee aan het tijdschrift Letters. Zijn liefde voor poëzie haalde hij bij Nijhoff, Marsman, Warmond en Andreus. Over Onmogelijke onmin schreef J.P. Den Haerynck: " Deze vrank en vrij optredende gast in het aardse tijdsbestek, die in zijn verzen alle opschik weert, buigt elke negatieve impuls om naar een positief werkende kracht, een zachte oerkracht die de mens toelaat het lot in eigen hand te nemen. "

Recensies

  1. :

    ‘Een bundel waarbij de geëngageerde menselijke visie van de dichter en zijn stilistische verfijning aan elkaar gewaagd zijn.’ (LeesIdee)

    ‘Een verfijnde, intimistische tekening die, met vitale lijnen, uit de soms bedrukte en overmatige realiteit tracht te isoleren wat authentiek is en levend.’ (Vlaanderen)

SKU: 270 Categorie: Tags: ,