ISBN

978-94-92339-86-7

Paginas

64

Publicatiedatum

20/05/2019

 20,00

In Vestigiis Magistri. Verjaardagsboek ter ere van prof. Andries Welkenhuysen

Auteur: Jan Papy

In deze bundel wordt met dankbaarheid in het spoor gelopen, maar worden er ook nieuwe sporen uitgezet. In vestigiis magistri toont de sporen die professor Welkenhuysen met zijn Gulden Librije en zijn vertaalonderzoek heeft getrokken, in Vlaanderen en Nederland, bij studenten en collega’s. Maar ook een nieuwe generatie vertalers is inmiddels aangetreden.

Elke bijdrage laat zien hoe sprankelend levendig de creatieve vertaaltraditie in de Griekse en Latijnse literatuur – met teksten van Homerus tot nieuwste creaties van vandaag –, is gebleven.

Vrienden en collega’s van professor Welkenhuysen brachten elk een uitgelezen pareltje aan: Rita Beyers, Stefan van den Broeck, Diederik Burgersdijk, Hermanda Van de Cauter, Paul Claes, Harm-Jan van Dam, Kristoffel Demoen, Jef Ector, Piet Gerbrandy, Marietje d’Hane-Scheltema, Toon Van Houdt, Vincent Hunink, Ciska Imschoot, Tom Ingelbrecht, Jeanine De Landtsheer, Patrick Lateur, Yanick Maes, Jan Papy, Marc van Rooij, Patrick De Rynck, Dirk Sacré, Piet Schrijvers, Wim Verbaal, Emmy Vermeulen & Michiel Verweij.

Ieder selecteerde en vertaalde: uit de Homerische Hymnen, de Psalmen, Vergilius, Lygdamus, Propertius, Juvenalis, Lucianus, Claudius Claudianus, de Regula Benedicti of middeleeuwse (vaganten)- poëzie in het Grieks of Latijn, de Carmina Burana, Petrarca, het Lam Gods van Van Eyck, Pontano, Ariosto, Joannes Burmeister, Justus Lipsius, Daniel Heinsius, Godevaert Wendelen, Joseph Addison en Giovanni Pascoli. Sommigen schreven zelf een nieuw stuk Latijnse literatuur: over bibliofiele bibliotheekbezoekers of over wielerlegende Eddy Merckx.

Knipsel

 

Carmina Burana, 86

Vertaald door Wim Verbaal

Pas in de middeleeuwse poëzie lijkt het Latijn zijn ware vrijheid te vinden. Alle geïmporteerde en opgelegde dwangmaatregelen worden afgelegd. De dichters leiden hun poëtica af uit de rijkdommen van het Latijn als taal zelf: beknoptheid, rijm, ritme, dubbelzinnigheid. Enkele hoogtepunten hiervan zijn te vinden in de Carmina Burana, waaronder nummer 86 dat met zijn speelse toon, meeslepend ritme, maar geniale opbouw een hersenkraker voor elke vertaler vormt. Wat hier volgt, is niet meer dan een poging.

Bron: tekst volgens de uitgave van Otto Schumann, Heidelberg, 1941, met een conjectuur in het refrein ten aanzien van het manuscript.

     Jou ontberen
     en begeren
     je fixeren
     bestuderen
     en charmeren
     niet generen
     dat ik staar.

Ref: Kom, mijn meisje, voel het maar:
     ik sta klaar.
Oudjes zijn steeds openbaar
     in doodsgevaar.
Staande blijft slechts voor elkaar
     de jongensschaar.
Elk houdt zijn gereedschap klaar
     slingeraar
     hengelaar
     duikelaar
     stamelaar
     zeveraar
     buitelaar
     tovenaar
     eigenaar
     lieve Saar
en wat er nog is altegaar.

     Na ontgloeien
     komt bevloeien
     na het groeien
     blank ontbloeien
     na vermoeien
     geuren goeie
     lelies zwaar.

Ref: Kom, mijn meisje, voel het maar…

 

Over de auteur

Decennialang was de latinist professor Andries Welkenhuysen de bezielende kracht achter de Leuvense vertaalbibliotheek Gulden Librije. Met grote zorg bouwde de eminente hoogleraar aan de KU Leuven deze collectie Nederlandse, Friese en ook Zuid-Afrikaanse vertalingen van de Griekse en Romeinse klassieken uit tot een unieke collectie – er prijken thans een 5000-tal vertalingen, daarbij ook een heel aantal pretiosa, in de rekken.

Dit jaar rondt professor Welkenhuysen de kaap van 90 jaar. Dit boek is daarom tegelijk een dankbetuiging, een eresaluut en een verjaardagsgeschenk hem aangeboden door vrienden en vooraanstaande vertalers uit de Nederlanden. Jan Papy, gewoon hoogleraar Latijnse Taal- & Letterkunde aan de KU Leuven en tevens beheerder van Gulden Librije, nodigde hen uit om speciaal voor deze gelegenheid een fraai, bekend of onbekend stukje Griekse of Latijnse literatuur te selecteren. Het resultaat werd een verrassende staalkaart uit de rijke goudaders van eeuwen Griekse en Latijnse literatuur.

Recensies

  1. :

    Het blijft voor klassiek geschoolden – en zeker voor de generaties studenten die het voorrecht hebben genoten les te krijgen van Prof. Welkenhuysen – een boeiende ontdekkingstocht het origineel te toetsen aan de brontekst. En dan blijkt hoe fris en creatief vertalers momenteel omgaan met de klassieke teksten. (…)

    ‘In vestigiis magistri’ is een kleinood dat de 90-jarige Dries Welkenhuysen alle eer aandoet.

    Jooris van Hulle, Kunsttijdschrift Vlaanderen