13,00

Holoversum

Auteur: Claude van de Berge

In de bundel Holoversum exploreren Claude van de Berge in woord en Irène Philips in beeld “de ziel van de spiegelingen”.

Het woord ‘Holoversum’ is de uitdrukking van de eenheid van het allergrootste en het allerkleinste, van de spiegeling van het allergrootste in het allerkleinste en van de voorafschaduwing in het allerkleinste en het allergrootste.

Niet toevallig is de liefde in deze prachtige bundel het holoversum bij uitstek. Ze is immers “de afdruk van het eindeloze in ons” en bovendien zijn we “de gestalte van onze liefde”. Is de liefde tenslotte niet de droom van een eindeloos geheel – “een kristalwitte heelalbloem” – gevormd door de spiegeling van twee eindige lichamen?

Holoversum is een boek dat de lezer uitnodigt om onder te duiken in de volheid van het heelal!

Knipsel

Nog slechts een ogenblik, en we zullen zien
hoe de bloem openplooit.

Nog slechts een ogenblik, en de spiegelbeelden van de ruimte
zullen oplichten in de ogen.

Nog slechts een ogenblik, met niets anders om in elkaar
te herkennen dan de sterren.

Over de auteur

Het werk van IRÈNE PHILIPS (Watermaal-Bosvoorde, 1964) wordt het best omschreven als introspectief en lyrisch van aard. Beïnvloed door haar vele reizen in Noord-Afrika en de Balkan, gebruikt zij vaak thema's die een spirituele interpretatie van natuur en mythe reflecteren. Ze is bekend om haar gedreven en doordachte performancetentoonstellingen met duidelijk omlijnde accenten op choreografie en scenografie. CLAUDE VAN DE BERGE (Assenede, 1945) evolueert in zijn jongste dichtwerk, als antwoord op deze tijd, naar steeds meer vergeestelijking en verinnerlijking. Waarachtigheid, oorspronkelijkheid en diepte zijn op een zeldzame én verademende wijze de maatstaven van zijn recente verzen, en dat is hier in Holoversum niet anders. Bij Uitgeverij P verschenen van hem reeds tal van bundels, waarvan de meest recente White-out en Kristalschedel heten. 5071a

Recensies

  1. :

    ‘In zijn jongste bundel gaat hij nog een stap verder in zijn abstractie. (…) Vrijwel alle gedichten speuren naar de grenzen tussen het zichtbare en het onzichtbare, het voorbije en het eeuwige, het uitwendige en het innerlijk. De liefde blijkt bij uitstek in staat een brugfunctie te vervullen, en in die zin presenteert Holoversum een sterk humaan en ethisch geloof. De illustraties van Irene Philips weten die spanning goed over te brengen.’ (NBD Biblion)

    ‘Voor dichter Claude van de Berge drukt het woord ‘holoversum’ de eenheid uit van het allerkleinste en het allergrootste in een wederzijdse doordringing. Met zijn verzen zoekt Van de Berge aansluiting bij de traditie van mystici als Hadewych en Ruusbroec. Ziel, kosmos en oneindigheid zijn de sleutelbegrippen in het poëtische oeuvre van Van de Berge.’ (Tertio, 16 juli 2008)

SKU: 237 Categorie: Tags: ,