16,00

Het zout van de zee

Auteur: Karel Jonckheere

De bloemlezing Het zout van de zee komt precies op tijd. Hoewel Karel Jonckheere jarenlang een van de meest productieve, meest populaire en meest gelauwerde dichters uit de Vlaamse literatuur was, is zijn werk intussen al een geruime poos niet meer beschikbaar in de boekhandel. Met deze schitterende bloemlezing is samensteller Dirk Christiaens er alvast in geslaagd om de naam van Karel Jonckheere terug op het voorplan te schuiven. Christiaens is vooral op zoek gegaan naar de existentiële kern van Jonckheeres schrijverschap, gedichten waarbij de klemtoon ligt op de zoektocht van de mens als een in de wereld ‘geworpen’ wezen.

Jonckheeres poëzie is niet gespeend van zelfspot en ironie. Belangrijke thema’s zijn de zee, verlies van geloof, verbondenheid met voorouders, en blindheid. Als ware vakman van de taal verweeft hij deze thema’s in soms fijnzinnig anekdotische, dan weer innemend beschouwende gedichten. De dichter bewijst dat deze verzen ook vandaag hun belang onverminderd behouden.

Knipsel

Onwennig talm ik om mijn rechterhand
geschulpt over je linkerborst te leggen,
gebaar reeds sedert veertig jaar vertrouwd
en dat je lieve mond nooit neen deed zeggen.

Wat vroeger teder welven was is weg,
een vriend heeft het weemoedig uitgesneden,
je bloost en houdt je lippen afgewend,
nooit hebben ogen zo elkaar gemeden.

Vrees niet, voel jij je armer, ik blijf rijk,
je dient wat ijlte werd niet te verstoppen,
ik weet, het enige wat altijd telt,
je hart veel dichter bij het mijne kloppen.

Over de auteur

KAREL JONCKHEERE (Oostende, 1906 – Rijmenam 1993) was een Vlaams auteur, dichter, redacteur en wereldreiziger. Hij werd tweemaal bekroond met de Staatsprijs voor poëzie. Hij was als literair adviseur van het Ministerie van Cultuur dé ambassadeur van de Nederlandstalige letteren in het buitenland. Voorts was hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

Recensies

  1. :

    ‘Hoewel Karel Jonckheere (1906-1993) jarenlang een van de meest productieve, meest populaire en meest gelauwerde dichters uit de Vlaamse literatuur was, is zijn werk al een hele tijd niet meer beschikbaar in de boekhandel. Daar heeft Dirk Christiaens nu iets aan gedaan met deze schitterende bloemlezing die bewijst dat Jonckheere ook anno 2009 niets van zijn speelsheid verloren heeft.’ (Het Laatste Nieuws, Januari 2009)

    ‘”(…) een terechte herontdekking (…) Zo kunnen we nog tientallen verzen, deels tragisch-bitter, deels levensblij, aanhalen, die dichter Karel Jonckheere tot één der voornaamste uit de Nederlandse poëzie van de voorbije eeuw maken. Hij mag niet vergeten worden, zijn werk is te diep menselijk, te waardevol.’ (’t Pallieterke, 11 maart 2009)

    Het zout van de zee geeft een goed beeld van een oeuvre dat exemplarisch is voor veel van de Vlaamse dichtkunst uit het eerste deel van de 20e eeuw.’ (NDB Biblion, maart 2009)

SKU: 231 Categorie: Tags: ,