17,30

Het boek van de sneeuw

Auteur: François Jacqmin Bart Vonck

‘Onder de sneeuw is de moestuin niet te verifiëren. / Men onderscheidt de groenten / nog slechts door de herinnering. (…) De aardbei is maar een gemoedsgesteldheid. (…) Ons behoren / de genoegens van de transcendentale gastronomie.’
In zijn hele werk ondermijnt François Jacqmin de waarde van kennis en schrijven.

‘Het tekort / aan finesse en de inbreuk op het fatsoen / duiken op bij het eerste woord.’ Alsof hij zich wil verontschuldigen schrijft hij dat zijn poëtica ‘maar een eervolle schikking van woorden’ is ‘aan de rand van de leegte’.

En toch laat hij zich tot poëzie verleiden, omdat het uiteindelijk de enige mogelijkheid is om zo dicht mogelijk te komen bij ‘de zichtbare sokkel van het onzegbare’, om te horen ‘wat het wit fluistert / na de laatste regel van een gedicht’. Het levert prachtige, geciseleerde verzen op, ‘tautologieën’, ‘verwittigingen’. Poëzie dus die elke literatuurliefhebber in opperste staat van vervoering brengt!

Knipsel

De neiging om niet te denken is geen
nachtelijke helling.
Het is een praktijk
waardoor men verwerpt wat zich onder
om het even welke dimensie aandient.
Het gaat er niet meer om te zijn volgens
een manier van zijn.
Zo vindt men de tijd terug die niet de tijd is
noch het uitwissen van die tijd,
zelfs niet een winternacht in de sneeuw.

Over de auteur

Bart Vonck (Brugge, 1957) is dichter en literair vertaler. Bij Uitgeverij P publiceerde hij veelgeprezen vertalingen van Neruda, Laâbi, Lorca, Valente en Jacqmin. Hij is ook de samensteller van de reeks De tuin der muzen, een bloemlezing hedendaagse Spaanse poëzie.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.