4,85

Een luchtkasteel

Auteur: Dirk Christiaens

In Een luchtkasteel laat Dirk Christiaens de lezer proeven van ware poëzie: ogenschijnlijk lichtvoetig, maar terzelfder tijd veelgelaagd. Bovendien worden alle zintuigen van de mens op proef gesteld… Kortom Een luchtkasteel is een juwelenkistje vol fijne gedichten, oneindig mooi, toegankelijk erudiet. En sensueel als een Romeins parfum. Een uitzonderlijk verzenboekje in alle opzichten! 

Knipsel

Er is een geur van appels
In de kleur van jouw kamer
Waar alles wit is en gebleven
Als het was toen ik weg was

En die geur ben jij in je lichaam,
Dat ik daarom, hoe dom, niet vergeten kon.
Heel simpel is van liefgehad dit verhaal
Het sluitstuk tussen jou en mij:

Kon het licht geuren
Het zou geuren als jij.

Over de auteur

Dirk Christiaens (Brussel, 1942) studeerde af aan de faculteit Wijsbegeerte en Letteren van de V.U.B. Is docent literatuur aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel en was BRTN-hoofdproducer Kunst. Hij publiceerde meerdere dichtbundels: Atoll (1967), Tuin van huid (1969), Damascus (1972), Driehandig (1976), A fonds Perdu (1982) en Meander (1992). Voor zijn poëzie werd hij meermaals bekroond.

Recensies

  1. :

    ‘Een kleinood vol bevreemdend beeldmateriaal dat zorgt voor belegen verzen in een geheel eigen toonaard.’ (Vlaanderen)

SKU: 181 Categorie: Tags: ,