19,71

De tijd hapert in de spiegel

Auteur: Willem Roggeman

De tijd hapert in de spiegel leren we Willem M. Roggeman andermaal kennen als een veelzijdig dichter, die constant begaan is met de ‘problematische driehoek waarneming-werkelijkheid-taal’. ‘Overal ziet hij de werkelijkheid komen aansluipen. Zonder medelijden.’, ‘Hangend aan het valscherm van zijn woorden daalt hij in de valkuil van de tijd’, de tijd ‘die hapert in de spiegel’. Of nog: ‘Ik ben op weg naar de taal’ en: ‘Alleen in de taal kan ik mij een duidelijk beeld van de werkelijkheid vormen’. ‘En elk woord dat je schrijft slaat een lek in de taal.’

Het poëtische universum is rijkelijk gevuld: dromen, tedere machines, schilderijen, grootsteden, mistroostige landschappen, het niets achter de leegte, ironie en erotiek. Willem M. Roggeman en samensteller-inleider Geert van Istendael hebben voor deze omvangrijke en mooi uitgegeven verzamelbundel – de tweede in de Parnassusreeks – gedichten gekozen, die hen het nauwst aan het hart liggen. Daarbij zijn vooral de jaren ’80 en ’90 ruim vertegenwoordigd. Roggeman schrijft uitgezuiverde gedichten. Hoewel allerlei invloeden de dichter uiteraard niet vreemd zijn, stelt de samensteller uitdrukkelijk dat Willem M. Roggeman in geen enkele school thuishoort. Kortom, een dichter om in de gaten te houden.

Knipsel

Overrompeld door werkelijkheid
werd de wereld je tweede verblijfplaats,
maar eigenlijk hoor je in deze tekst thuis.
Want alles verwijst naar alles:
het huis naar zijn bewoner,
het gedicht naar zijn maker,
de lucht naar wie hem inademt.
En vriendschap is maar een woord
tussen vele andere. Zoals stilte,
neem ik aan,
ook een vorm van geluid is.
Want zoals het was, zo wordt het.
Nooit alleen, maar altijd eenzaam.
Zo is je stem stilaan bruin
als de herfst geworden.
Met de jaren
wordt een mens
steeds meer onbewoonbaar.
Maar de dichter heeft geen excuus
voor het ouder worden
want je houdt altijd wel een gedicht
achter de hand.
En elk woord dat je schrijft
slaat een lek in de taal.

Over de auteur

Willem M. Roggeman (Brussel, 1935) begon als journalist bij Het Laatste Nieuws. Tegelijkertijd werkte hij als redacteur mee aan diverse literaire en culturele tijdschriften. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van 'De Brakke Grond' in Amsterdam. Tot voor kort was hij werkzaam op de dienst Letteren van de Vlaamse Gemeenschap. Naast romans en theater heeft Roggeman een omvangrijk poëtisch oeuvre uitgebouwd. Roggemans werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de Dirk Martensprijs en de Poëzieprijs van de stad Brussel.

Recensies

  1. :

    ‘Tot de sterkste gedichten behorende erotische waar de dichter zich intens weet te concentreren en treffende beelden vindt.’ (LeesIdee)

    De tijd hapert in de spiegel bevat prachtige gedichten en unieke fragmenten. Beeldrijk, stilistisch geraffineerd en thematisch gediversificieerd. Een dichter om in de gaten te houden.’ (De Vrijzinnige Lezer)

SKU: 155 Categorie: Tags: ,