16,95

De onbegane paden

Auteur: Emiel De Keyser Annie Reniers

Reniers’ nieuwste dichtbundel De onbegane paden neemt je mee op pad naar een kleurige wereld waarvan het klankenspel de lezer verstomt. Haar vervliedende verzen zijn kleine kunstwerkjes die net door hun schijnbare eenvoud zo uniek zijn. Elk woord is met zorg gewikt en gewogen. De verzen zweven dromerig tussen licht en tussenlicht, pad en tegenpad in de tussenruimtes van het poetisch universum.

Reniers is een woordkunstenares die met haar originele bewoordingen eenieder in haar greep houdt. Zo krijgt de natuur een levensadem, een kleur, een geur, een stem.

Knipsel

De onbegane paden
zullen lichtpaden zijn

een brandend lichtruim
kunnen ze zijn

uit het gezicht een boek
uit het boek een gezicht
dat teken geeft verdwaald vinden we de weg
terug naar de uitersten
van eenvoud

luid ruisend in al wat is
en verborgen in een slapend gelaat

Over de auteur

Annie Reniers studeerde Germaanse Filologie en Wijsbegeerte. Was hoogleraar aan de V.U.B. Ze schreef een twintigtal bundels en behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het numineuze vers. 

Emiel De Keyser is schilder en schrijver. Bij Uitgeverij P verscheen van hem de kunstmap Schilder zijn met zes reproducties, waarin bevriende critici het werk van de kunstenaar belichten. In 2000 gaf hij samen met Annie Reniers de oogstrelende bundel Samenspraak uit. 

Maureen Dobbelaere studeerde Rechten en Fotografie in Leuven en Brussel.Was werkzaam als juriste en fotografe. Verbleef meermaals in India waardoor haar levensspectrum vollediger en intenser werd. Kleur en licht kwamen centraal te staan met verstilling als resultaat.

Recensies

  1. :

    Over De onbegane paden:

    Reniers probeert in haar gedichten het zijnsmysterie te doorgronden en zet daartoe de voor haar typische middelen in. Zo streeft de dichteres naar een afgerond gedicht waarvan de klankrijkdom en de ogenschijnlijke eenvoud mee het (literaire) kunstwerk bepalen. Ze zoekt naar een soort ‘tussenruimte’ in de poëzie. Haar taal helpt daarbij om die nog onbekende treden werkelijkheid te benaderen. (…) Uit haar beweging pro en contra, heen en terug, debet en credit tover Annie Reniers de wat mij betreft fraaiste poëzie uit haar literaire loopbaan. Dit is zonder meer een schitterende bundel.
    Stefaan van den Bossche in Kunsttijdschrift Vlaanderen