Publicatiedatum

02/05/2024

 23,00

De kleine Gezelle

Auteur: Patrick Lateur

Van een productieve dichter als Guido Gezelle (1830-1899) kent het brede publiek vooral de steeds opnieuw gebloemleesde verzen als O! ’t Ruischen van het ranke riet!, Dien avond en die rooze of Ego flos… Naast de dichter van die bekende en dus grote gedichten is er ook de ‘kleine Gezelle’, die tot in alle uithoeken van zijn uitgebreid oeuvre steeds zichzelf bleef: de ambachtelijke dichter vol observatie en fantasie, een en al muzikaliteit, met een grote zin voor vormelijke experimenten en met een visie waarin religie en ecologie elkaar raken. 125 jaar na Gezelles dood grasduint Patrick Lateur in zijn minder bekende verzen, die alle thema’s en vormelijke elementen van Gezelles poëzie weerspiegelen.

Over de auteur

Patrick Lateur (Beveren-Leie, 1949) is classicus en erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Hij publiceert als vertaler en dichter, bloemlezer en essayist. Bijdragen van zijn hand over Guido Gezelle verschenen in Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie (Universiteit Antwerpen en Guido Gezellegenootschap) en in Rijmtijd (Guido Gezellekring). Bij het Gezellegenootschap was hij samensteller en redacteur van Rijmsnoer. Twaalf dichteressen om en om Gezelle (2017) en Waarde Meester, Beste Guido. Brieven aan Guido Gezelle (2022). Voorjaar 2024 verscheen bij Het Gemenebest in Kalmthout het essay Aischylos in zevenvoud en bij Athenaeum in Amsterdam een vertaling van de tragedies van Aischylos, in het najaar komt er een vertaling van Sofokles’ Antigone bij Historische Uitgeverij in Groningen en bij Uitgeverij P in Leuven verschijnt eind 2024 de dichtbundel Minuscula n.a.v. de vijfenzeventigste verjaardag van de auteur.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

Categorie: Tag: