Erasmus

Desiderius Erasmus (1466-1536), de filosoof, humanist, hervormer, de schrijver. Niet enkel van toonaangevend cultureel, ethisch en godsdienstig werk, maar ook van brieven. Honderden van zijn brieven werden verzameld en, reeds tijdens zijn leven, veelvuldig gekopieerd en gelezen. In die mate dat hij ze zelf besloot uit te geven, om de uit de hand lopende piraterij tegen te gaan.

Verschenen boeken