12,50

Woekering

Auteur: Erik Metsue

Dat het huis van de poëzie vele kamers heeft, bewijst Erik Metsue in Woekering ten overvloede.

Nu eens tegen de haren in strijkend, dan weer teder, jolig of grimmig, biedt deze dichtbundel soelaas voor elk lezerstype en voor elke gemoedsstemming.

De uitvinding van de liefde/het verdriet, een verslag uit de eerste hand van de Apocalyps, stoutmoedige verkenningen op autobiografisch gebied, saluten aan dode dichters en mogelijkerwijs een recept voor de perfecte risotto: het woekert allemaal tussen voor- en achterplat van deze bijzonder spits geschreven bundel.

Knipsel

Niets sleept de slak met zich mee,
behalve haar hoornen huisje:
gedraaid paarlemoeren buisje.

De slak, ze stelt zich niet te kijk,
op die twee voelsprietjes na:
antennes met beperkt bereik.

Als stroop zo traag is de slak,
maar dat is in wezen slechts schijn:
nooit is ze waar ze niet wil zijn.

Niets min niets laat de slak na,
enkel een perfect slijmspoor
en wat aangevreten sla.

Over de auteur

ERIK METSUE (Schaarbeek, 1970) publiceerde poëzie in diverse tijdschriften. In 2002 verscheen Persoonsverwisselingen bij Uitgeverij P. Gedichten uit dit debuut werden opgenomen in De beste gedichten van 2002 (De Arbeiderspers) en in Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (Bert Bakker). Met zijn debuut werd hij laureaat van de literatuurprijs 2004 van de Vlaamse gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant. Momenteel woont hij in Leuven, samen met zijn vriendin en zijn zoon.

Recensies

 1. :

  ‘Metsue speelt met woorden, zet zijn lezers graag op het verkeerde been. Ironiserend en nonsensicaal, grappig en fantasierijk. (…) Wat mij behaagt aan zijn poëzie is de zelfspot die hij in zijn verzen weet te leggen, de manier waarop hij zichzelf en zijn dichterschap relativeert: het is niet alle dichters gegeven.’ (ROSE VANDEWALLE in Stroom)

  ‘‘Erik Metsue debuteert alleszins op een merkwaardige wijze. Zo geeft deze blijk van een bijzonder volwassen kijk op het leven én op de poëzie zelf; alleen al daardoor staat dit debuut in schril contrast met de sterk emotieve start van vele soortgenoten. (…) een sterk geheel, dat blijk geeft van een verdiept bewustzijn.’ (DIRK DE GEEST in Leesidee)

  ‘Het werk van Metsue is zo diep als de ziel breed is.’ (KARINA TOMBEUR)

  ‘Metsue levert met Woekering, zijn tweede bundel, een poëticale bundel van hier tot Schaarbeek af. En hoewel poëticale bundels vaak vervelend zijn, is Woekering dat in het geheel niet.
  Het vakmanschap stelt hem in staat om de thema’s, beter: de onderwerpen die hij wil behandelen, met afstand te kunnen etaleren. Dat maakt Woekering tot een sterke, heel sterke tweede bundel.’
  8,5/10′ (Poëzierapport)

  ‘De dichter beschrijft objecten, ervaringen en vooral personen op een manier waaruit zijn sympathie naar voren komt. (…) Via die portretten, geschreven vanuit een grote betrokkenheid met hun leven of werk, komt zijn relativerende kijk naar voren. Soms resulteert dat in deernis, soms in een bevrijdende humor, maar tegelijk is ook sprake van inzicht. (…) grote toegankelijkheid en een opmerkelijke ideeënrijkdom.’ (in De Leeswolf, december 2005)

SKU: 373 Categorie: Tags: ,