6,20

Het failliet van het realisme

Auteur: Willem Roggeman

‘Objectieve kennis van de werkelijkheid bestaat niet’, zegt dichter Willem M. Roggeman.
In zogenaamde realistische werken spelen fictie en fantasie altijd een belangrijke rol, want realisme is een artistieke constructie die de illusie moet wekken dat zij overeenstemt met de werkelijkheid. Realisme nastreven is steeds tot mislukken gedoemd!

Daarom wil de dichter in Het failliet van het realisme een poëzie schrijven die bewust afstand doet van de werkelijkheid, die de lezer meesleept en tot beroezing brengt.
Poëzie die terzelfder tijd gebald, episch en relativerend-humoristisch is.
Een bijzonder knappe bundel!

Knipsel

De handtekening van de zomer
pronkt nog onder de eerste dag
van de herfst. Met de volslagen warmte
zo vanzelfsprekend als deze dag,
die veel zon in het schild voert.

Een engel zit naakt te kijken
alleen gekleed met een paar vleugeltjes,
met de wijsvinger krult hij een haarlok
en glimlacht vaag uit onwetendheid,
want hij denkt met een zeer hoofd.

De wegen liggen vol gebroken woorden.

Over de auteur

Willem M. Roggeman (Brussel, 1935) was literair recensent en adjunct-directeur van het Vlaams cultureel centrum De Brakke Grond in Amsterdam. Hij is een literaire duizendpoot die romans, verhalen, essays, eenakters en een twintigtal dichtbundels publiceerde.

Recensies

  1. :

    ‘Aan de andere kant wordt Roggeman echter evenzeer geïntrigeerd en geïnspireerd door uiteenlopende vormen van moderne kunst, precies omwille van de problematische confrontatie die daarin met de zogenaamde werkelijkheid wordt aangegaan. Die ambivalentie verleent aan deze dichtbundel een sterk poëticale inslag.’ (Website Vlaamse Openbare Bibliotheken)

    ‘Zijn poëzie blijft plastisch en gestileerd. Hij beheerst subtiel een beeldrijke taal. Misschien wel niet zijn grootste (qua aantal gedichten), maar wel zijn knapste bundel.’ (De Vrijzinnige Lezer)

SKU: 218 Categorie: Tags: ,