Willem Roggeman

Willem M. Roggeman (Brussel, 1935) begon als journalist bij Het Laatste Nieuws. Tegelijkertijd werkte hij als redacteur mee aan diverse literaire en culturele tijdschriften. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van 'De Brakke Grond' in Amsterdam. Tot voor kort was hij werkzaam op de dienst Letteren van de Vlaamse Gemeenschap. Naast romans en theater heeft Roggeman een omvangrijk poëtisch oeuvre uitgebouwd. Roggemans werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de Dirk Martensprijs en de Poëzieprijs van de stad Brussel.

Verschenen boeken