9,00

Geschiedenis II

Auteur: Willem Roggeman

Met het project Geschiedenis (Uitgeverij P, 1998) heeft Willem M. Roggeman een nieuw soort poëzie gecreëerd waarin elementen van de essayistiek worden vermengd met zuivere lyriek. Kenmerkend voor deze dichter is de vervaging van de grens tussen realisme en surrealisme.
In zijn nieuwste bundel Geschiedenis II laat Roggeman geschiedenis en poëzie in elkaar vloeien. Zijn gedichten vertellen op een aangrijpende wijze de verhalen van 6 kunstenaars: de dichters Petrarca, Hölderlin, Baudelaire, Kavafis, Dylan Thomas en de kunstschilder Jan Cox.

Roggeman graaft diep in de geschiedenis en legt op een poëtische wijze het creatieve scheppingsproces, de emoties en frustraties van deze kunstenaars bloot. De bundel illustreert tevens de begrensdheid van het bestaan: de dood dringt zich op als een onoverkomelijk feit waaraan ook de kunstenaars ten prooi zullen vallen. Zij die een grote invloed ondervonden van de geschiedenis, zullen er nu zelf deel van uitmaken.

Knipsel

Terwijl zijn tong krimpt, denkt hij
mijn woorden worden steeds kleiner.

Petrarca, de Latijnse vorm
van Francesco Petracco, de zoon
van een notaris uit Florence,
die samen met Dante wordt verbannen.
In juli zal hij leren hoe men ongestoord
de smaak van de aarde kan veranderen.

Avignon, de residentiestad van de pausen,
gelegen in het land van de troubadours,
daar ziet hij op 6 april 1327 een meisje
dat hij zal bezingen zo lang ze leeft.
Donker water slaapt aan haar slapen.
Zij leidt het leven van een huismoeder,
met het lichaam van een trouwe echtgenote,
die haar man elf kinderen schenkt.
Maar ook nadat de pest haar heeft herkend
zoekt hij haar schoonheid in lyrische verzen.
Een seizoen te laat barst haar huid.

Laura, de zon is doof
en je licht hapert tussen
het gebladerte van de laurierboom
terwijl een bries speelt met het goud
van mijn voortwoekerende liefde.

Over de auteur

Willem M. Roggeman (Brussel, 1935) begon als journalist bj Het Laatste Nieuws. Van 1981 tot 1993 was hij adjunct-directeur van De Brakke Grond in Amsterdam. Tot voor kort was hij werkzaam op de dienst Letteren van de Vlaamse Gemeenschap. Naast romans en theater heeft Roggeman een omvangrijk poëtisch oeuvre uitgebouwd. Roggemans werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond o.a. met de Dirk Martensprijs en de Poëzieprijs van de stad Brussel.

Recensies

  1. :

    ‘De uitdaging was de soms erg prozaïsche levensfeiten waarheidsgetrouw en min of meer systematisch in een poëtisch portret te gieten dat ook nog leesbaar bleef. En leesbaar is het, omdat Roggeman zoals altijd de vrije versvorm hanteert en erg toegankelijk schrijft. (…) Geschiedenis II is origineel, verdienstelijk en genietbaar.’ (Brussel deze week)

    ‘Geschiedenis en historicus, vertelling en naverteller lopen in dit gedicht van Roggeman naïef naadloos in elkaar over. (…) Geschiedenis en Geschiedenis II zijn bundels die sterk samenhangen, thematisch en technisch. (…) Willem M. Roggeman maakt voor zijn portretten gebruik van een mengeling van een lyrische en een verhalende, meer zakelijk beschrijvende stijl. (…) Roggeman heeft ongetwijfeld research gepleegd. Hij las het werk van de auteurs. (…) Door hun eenheid van toon zijn de lyrische passages, ondanks de verwerkte citaten en anekdotes, in alle gevallen vooral de lyrismen van Willem M. Roggeman. Meer dan afzonderlijke portretten van de genoemde dichters vormen ze daarom steeds weer een lyrisch, levensbeschouwelijk zelfportret.’ (DWenB)

SKU: 204 Categorie: Tags: ,