Annie Reniers

Annie Reniers (Brussel, 1941) studeerde Germaanse Filologie en Wijsbegeerte en was deeltijds hoogleraar aan de VUB. In 1977 won ze met de bundel Nauwe geboorte (1975) de H.C. Pernathprijs. Ze schreef een dertigtal bundels en behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het numineuze vers. Uitgaande van een eigenzinnige poëtica probeert ze keer op keer het zijnsmysterie te doorgronden.

Verschenen boeken