24,00

Enerzijds

Auteur: Annie Reniers

Enerzijds/L’autre versant is ontstaan in 2005 uit de ontmoeting van twee kunstenaars, die een verwantschap ontdekten in hun experimentele werkwijze. Voor Annie Reniers raken het beeld en het beeldloze elkaar over de tekens heen; Nicole Verheyden laat een speelruimte tussen abstract en concreet, geometrie en organische lijn.

Enerzijds/L’autre versant est le fruit de la rencontre entre Annie Reniers et Nicole Verheyden à la lisière d’un bois. Une amitié est née, un livre est paru. Plein de sensualité, leur art reflète la joie de vivre, la vie et la mort et leur besoin d’aller plus loin.

Over de auteur

12EnerzijdsILL39Annie Reniers(1941) was deeltijds hoogleraar aan de VUB van 1971 tot 2004. Ze publiceerde essays rond filosofische en esthetische thema’s en een twintigtal dichtbundels, in het Nederlands en het Frans, evenals bundels Nederlands-Frans in tweestemmigheid. Haar boeit in de poëzie wat zich afspeelt tussen stilte en woord en tussen twee talen die elkaar vinden op het witte blad. Annie Reniers (1941) a enseigné à la VUB de 1971 à 2004. Auteur de nombreux articles et essais, elle a publié une vingtaine de recueils de poésie, en néerlandais et en français, dont certains dans ces deux langues qui se rencontrent. Ce qui la fascine en poésie est le jeu entre le silence et la parole et entre deux langues qui se retrouvent côte à côte à partir d’un même questionnement. Nicole Verheyden (1943) koos voor een leeropdracht in Afrika, van 1963 tot 1973, waar ze les gaf in visuele kunsten. Haar werken bevinden zich in privé-verzamelingen en staatscollecties (Prentenkabinet; Koninklijke Bibliotheek, Kostbare Werken; Centre de la Gravure et de rimage Imprimée in La Louvière). Kunst=XYZ... of een vergelijking met een verzameling onvindbare onbekenden is haar definitie van kunst. Nicole Verheyden (1943) a enseigné les arts visuels en Afrique de 1963 à 1973. Ses œuvres figurent dans des collections privées et de l’Etat (Cabinet des Estampes; Bibliothèque Royale, Réserve Précieuse; Centre de la Gravure et de rimage Imprimée à La Louvière). L’Art=XYZ... ou une équation à un ensemble d’inconnues introuvables est sa définition de l’art.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.

SKU: 196 Categorie: Tags: , ,