ISBN

9789493138582

 19,50

Uit de tijd

Auteur: Johan van Iseghem

Het was een vreemde gewaarwording toen vorig jaar allerlei beperkingen onverhoeds – en voor lang – het leven bepaalden. Er ontstond plots veel tijd, die er tevoren nooit was geweest. Tegelijk echter werd er van de dagelijkse drukte zoveel onmogelijk gemaakt dat we uit de tijd als het ware werden weggezogen. Er was voorwaar ineens zelfs tijd om aan de tijd te denken…

In vier delen beweegt de bundel zich vrij rond dat besef. Het is een verzameling impressies, mijmeringen en verbeeldingen bij fresco’s en schilderijen die elk op hun manier het gegeven van de tijd aanwenden of bespelen. Portretten en landschappen leggen de vluchtigheid van een ogenblik vast en zetten het leven in zekere zin zelfs stil; maar jaren, soms eeuwen later maken ze ons juist scherper bewust van de verschillen tussen toen en nu. Sommige schilders halen zich taferelen uit het verleden voor de geest, maar werken ze uit met een tijdssprong naar hun eigen omgeving en periode. Anderen staan dan weer stil bij de vergankelijkheid van de mens of drukken gevoelens uit over het einde van het leven, het moment waarop elk van ons ongenadig aan de tijd wordt ontrukt.

Over de auteur

Johan van Iseghem (Brugge, 1952) doceerde Nederlandse letterkunde en taaldidactiek aan de KU Leuven en aan de KULAK. Hij publiceerde o.a. op het domein van de literatuurstudie en van taal- en literatuuronderwijs. In Uit de tijd bundelt hij beschouwingen over plastisch werk waar hij zich op de een of andere manier mee verwant voelt. Zijn interesse voor poëzie en zijn belangstelling voor de schilderkunst laat hij daarbij met elkaar in dialoog treden: met een blik van vandaag, in verzen ‘uit de tijd’.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.