20,00

Tussengebied

Auteur: Annie Reniers

De atopische poëzie van Annie Reniers onttrekt zich aan de dagelijkse omgeving en dompelt onder in de actualiteit van alle tijden. De dichteres maant aan tot bezinning met haar stiltepoëzie, waarbij het ritme – en de onderbreking daarvan – betekenis geeft.

In de cyclisch opgebouwde bundels verhelderen en versterken de afzonderlijke gedichten elkaar. Een diep doordachte existentieel-filosofische ondertoon loopt als een rode draad doorheen haar werk.

Reniers scherpt onze fijngevoeligheid aan voor de wereld waarin we trachten te aarden. De ascese van het genot gaat gepaard met wat bij haar de negatieve verwachting heet…

De bloemlezing wordt door filosofe Ann Van Sevenant ingeleid en literair-filosofisch geduid.

Knipsel

met steeds het verre luiden van de zee
dat stemmenbezwering inleidt
nooit is luisteren stil genoeg

nooit wordt werkelijkheid gestemd
op hoge middag
zo niet het omvattende stem wordt

kleiner dan ooit is het woord
zo het niet het middenrijk raakt
even boven het trotse mensengeluk

Over de auteur

Annie Reniers (Brussel, 1941) studeerde Germaanse Filologie en Wijsbegeerte en was deeltijds hoogleraar aan de VUB. In 1977 won ze met de bundel Nauwe geboorte (1975) de H.C. Pernathprijs. Ze schreef een dertigtal bundels en behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het numineuze vers. Uitgaande van een eigenzinnige poëtica probeert ze keer op keer het zijnsmysterie te doorgronden.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.