20,00

Rituelen van kwetsbaarheid

Auteur: Fernand Florizoone

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van dichter Fernand Florizoone (Veurne, 1925) verzamelde criticus Stefan van den Bossche zijn beste gedichten in Rituelen van kwetsbaarheid. De microkosmos van Florizoones verzen is toegankelijk en gastvrij. Geen postmodernistische drempel die de lezer afschrikt, geen hermetische wereld waar men allerlei leessleutels nodig heeft om zijn poëtisch huis te ontsluiten. Maar achter de eenvoud van Florizoones verzen gaat een macrokosmos schuil, opent zich een onvermoede diepte en verte. Florizoone is zondermeer een van de dichters van de Westhoek. Getuigen daarvan zijn de vele gedichten die hij wijdde aan de polderdorpen.

Aan de basis van een gedicht ligt vaak een eenvoudige zintuiglijke indruk, die verderop wordt uitgewerkt en gekoppeld aan meer existentiële elementen en een levensnoodzakelijke zingeving. De componenten die het bewuste landschap samenstellen – water, wind, vuur, aarde, flora, wolken, waterlijnen of de geliefde – zijn in hoge mate suggestief. Alles in deze poëzie berust in een harmonieuze toestand. Zo bouwt de dichter een eigen universum op, waarvan de tonaliteit wordt bepaald door een bijna verheerlijkende en mystificerende melancholie. Tenslotte koppelt de dichter het beeld van de vrouw in de volheid van haar geheimzinnig mysterie aan het religieuze motief. Zijn poëzie werd sinds de bekroning met de Gezelleprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (1987) in bredere kringen gewaardeerd. Deze omvangrijke en mooi uitgegeven verzamelbundel – de eerste in de Parnassusreeks – brengt de hoogtepunten uit het oeuvre van Fernand Florizoone.

Knipsel

Stapsgewijs
leerde ik moeders woorden
om vogels en bomen een naam te geven,
om brood te bakken
en om naar mijn liefste toe te gaan.

Uit zinnen van beminnen
werd ons kind geboren,
dat stapsgewijs zijn woorden zet,
dat merel zegt en mus en linde,
dat moeders woord gebruikt
om tederheid een taal te geven.

Over de auteur

Fernand Florizoone werd in 1925 geboren te Veurne in de Westhoek, waar de grote Florizoone-familie al woont van in de 16de eeuw. Hij studeerde aan het Klein Seminarie van Roeselare en was bijna 40 jaar lang opvoeder-bibliothecaris aan het Koninklijk Atheneum van Veurne. Hij debuteerde als dichter in 1955 met In de branding. Zijn meest recente bundel Mijn spraak is in de rui verscheen in 1997. Florizoones werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals bekroond met o.a. de J.L. De Belderprijs voor Poëzie (1977), de Poëzieprijs Stad Blankenberge (1986) en de vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 1982 - 1986 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (1987).

Recensies

 1. :

  ‘Florizoone leert ons tijd nemen om te genieten. Dat hij zich kwetsbaar opstelt maakt zijn poëzie des te indringender die, zoals hij zelf zegt, ‘een zachte kracht in een harde wereld’ is.’ (Schoon Schip)

  ‘Een hommage die hem eigenlijk al eerder te beurt had mogen vallen.’ (Krant van West-Vlaanderen)

  ‘Bij F.F. wordt de figuratie intuïtief ontworpen en professioneel geproduceerd en gerund; toch zijn z’n beelden fris en helder en verwonderlijk volgbaar. Nooit hermetisch.’ (Ambrozijn)

  ‘Wie hem leest zal gerijpte poëzie plukken, gegroeid in de evolutielijnen der literaire seizoenen.’ (Ambrozijn)

  ‘… dat Fernand Florizoone (…) een schitterend dichter is. Met dit boek geeft hij zijn lezers een kleinood van onschatbare waarde.’ (Vlaanderen)

  ‘De eerbied en aandacht voor de samenhang van alles wat leeft, maken dat de grenzen van zijn land, van zijn streek nooit de grenzen van zijn denken en zijn schrijven zijn geworden.’ (Poëziekrant, nov-dec 2005)

SKU: 323 Categorie: Tags: ,