16,95

Op het oog

Auteur: Maarten De Pourcq Xavier Roelens

Onlangs poneerde de Nederlandse dichter en essayist Ilja Leonard Pfeijffer dat de Vlaamse poëzie op sterven na dood is!

Op het oog. 21 dichters voor de 21ste eeuw bewijst het tegendeel: er is veel avontuur, lef, kritisch engagement en humor in de hedendaagse Vlaamse poëzie. Deze bundel is geen reactie van een ‘geschokte’ minderheid op de rondzendbrief van Pfeijffer, maar een antwoord op de vraag welke poëtische vormen er leven onder de jonge Vlaamse dichters. Het hele gamma komt aan bod: van performance poëten tot experimentele dichters, van neoromantische tot (post)postmoderne gedichten, van ik- tot men-poëzie.

Op het oog biedt een staalkaart van die dichters die sinds vorige bloemlezingen met Vlaamse poëzie (Turkooizen scheepjes van papier en de kopgroep jonge Vlaamse dichters in DWB) aan het raam zijn komen kloppen: KOEN BAUWENS, GEERT BUELENS, SVEN COOREMANS, YVES COUSSEMENT, EVA COX, MAARTEN CRAPPÉ, SERGE DELBRUYÈRE, MAARTEN DE POURCQ, ALBRECHT B DOEMLICHT, JAN GEERTS, RUTH LASTERS, FRANSISKA LOUWAGIE, SIS MATTHÉ, ERIK METSUE, KRIS PINT, X ROELENS, JEROEN THEUNISSEN, DAVID VAN REYBROUCK, REINOUT VERBEKE, PETER VERMEERSCH & NARGILAH V.H.

Knipsel

1. Spreek in zinnen
die een mens vertaan

2. Versnijd je leen
tot op de draad

3. Klop nogmaals aan
bij de openstaanden deur

4. maak het publiek
tot je kunst

5. Herstel de orde
tot ze breekt

Geert Buelens

Over de auteur

MAARTEN DE POURCQ (Mechelen, 1979) studeerde Latijn en Grieks aan de K.U.Leuven. Is er als assistent verbonden aan de afdeling Griekse filologie en bereidt een proefschrift voor over Roland Barthes en het Griekse verlangen. Hij is redacteur van Poëziekrant. X(AVIER) ROELENS (Rekkem, 1976) studeerde Germaanse Talen en is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Tekst- en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Is hoofdredacteur van het literaire tijdschrift en er is.

Recensies

 1. :

  ‘Als er iets opvalt, is het wel dat de 21 gepresenteerde dichters bijna allemaal een hoog niveau bereiken. Dat is de verdienste van de samenstellers, maar ook van de dichters. Die presenteren zich met een ongekende zelfbewustheid. (…) aanwinst voor elke poëzieliefhebber.’ (Nederlandse Bibliotheek Dienst, juni 2005)

  ‘(…) bewijst dat de ‘jonge’ Vlaamse poëzie niet zozeer terminaal ziek is, maar redelijk springlevend.
  (…) het niveau over het algemeen hoog tot zeer hoog.
  (…) 8,5/10′ (Poëzierapport, maart 2005)

  ‘De samenstellers van Op het oog hebben door het letterlijk samenbrengen van verschillende poëtica’s dus een moderne bundel afgeleverd waarbij ook andere criteria dan een gemeenschappelijke poëtica de opname van een oeuvre konden verantwoorden.
  Als mijn demarcatiepunt de mate van gevoelens en ideeën die een goed geschreven gedicht in me losweekt mag zijn, dan is Sven Cooremans mijn absolute favoriet. (…), daarin herken ik de hand van een meester. Vakwerk. De hamvraag was echter of Op het oog gezien de aard van het gebloemleesde materiaal een kwalitatieve bloemlezing is. Op die vraag kan ik niet anders dan bevestigend antwoorden, alleen al omdat ik door de bundel in contact ben gekomen met enorm interessante oeuvres die ik anders misschien nooit had gekend.’ (website Met andere zinnen, oktober 2005)

  ‘Hun bloemlezing zou kunnen aantonen dat de Vlaamse poëzie, zoals ze wordt geschreven door dichters onder de 35 jaar, niet alleen zeer rijk geschakeerd, maar ook heel goed is. (…) Wat de bloemlezing te bieden heeft is dus inderdaad in hoge mate nieuw. (…) Het eerste dat een onbevangen lezer zal opvallen, is de grote verscheidenheid.’ (Ons Erfdeel, juni 2005)

  ‘(…) Er is veel avontuur, lef, kritisch engagement en humor in de hedendaagse Vlaamse poëzie. (…) Mijn algemene indruk is dat De Pourcq en Roelens een sterke bloemlezing hebben samengesteld, die bewijst dat de ‘jonge’ Vlaamse poëzie niet zozeer terminaal ziek is, maar redelijk springlevend. Rijp en groen staan bij elkaar. Dat getuigt van een mooi, nog niet cynisch geworden geloof in de poëzie zelf en weet mij bij elke bloemlezing vol jong talent steeds weer te ontroeren. Toch is het niveau over het algemeen hoog tot zeer hoog.(…) Tot slot een kleine laudatio op de uitgeverij die dit boek heeft uitgegeven: P te Leuven. Je kunt van die uitgeverij vinden wat je wil, maar men vaart aldaar een volledig eigen koers. Die soms leidt tot malle boekjes, maar even vaak of vaker tot mooie bundels, die bij andere uitgeverijen geen plek krijgen. Dat kan – zeker in deze tijd van inkrimping en bezuiniging – niet genoeg geprezen worden. Bovendien is het alleen maar goed voor het poëzieklimaat als kleinere uitgeverijen veel bundels uitgeven. Lezers van Poëzierapport: naar de boekhandel!’ (Poëzierapport, februari 2005)

  ‘Een boek dat leest als een trein, als de onvoorspelbare treinen van de Vaderlandse Spoorwegen wel te verstaan.(…) Deze bloemlezing maakt duidelijk dat de Vlaamse poëzie niet op dood spoor is geraakt.’ (PZC, april 2005)

  ‘Het resultaat mag er in ieder geval best zijn. Stuk voor stuk gaat het om dichters die wat in hun mars hebben, die tegelijk blijk geven van een zeker technisch vakmanschap en laten zien dat ze wat willen vertellen. (…) In dit opzicht is dit boek ook een soort van blik, een poging om nadere aandacht te vragen voor een generatie die zich hoofdzakelijk in de schaduw beweegt. (…) Ook hier kan deze bloemlezing daadwerkelijk ogen helpen openen.’ (De Leeswolf, april 2005)

  Op het oog geeft een mooi overzicht van wat aan het rijpen is in de kelders van de Vlaamse poëzie. Het boek plaatst een aantal jonge Vlaamse dichters in de etalage die dat absoluut verdienen.’ (De Tijd, december 2005)