Publicatiedatum

13/12/2017

ISBN

978-90-79433-77-3

 20,00

In het spoor van Vergilius

Auteur: Milton Stijn Praet Strabo Wim Verbaal

Van alle dichters die Europa ooit heeft voortgebracht, is Vergilius allicht de meest invloedrijke. Deze bundel brengt drie gedichten bij elkaar uit verschillende bloeiperiodes van de Latijnse literatuur na de Oudheid. InDe besloten tuin(842-849) schenkt de karolingische monnik en abt Walafried Strabo nieuw leven aan het vergiliaanse leerdicht. InHet verhaal van de ezel(ca. 1200) maken we kennis met een prins die als ezel wordt geboren, een sprookjesachtig avontuur in een spotepisch formaat. Tot slot neemt John Milton met zijn klassiek bucolischeKlaaglied om Damon(1645) niet alleen afscheid van zijn gestorven vriend Charles Diodati, maar ook van het Latijn als dichterlijke taal.

Knipsel

De bruidegom trok plots zijn ezelsmantel uit,
het vel viel af, hij werd een nieuwe mens.
Het meisje zag het heerlijk lijf van haar adonis,
pas nog maar een lelijke verschijning.
Door zijn ongeziene schoonheid overweldigd
zwom ze regelrecht in Venus’ net.
Toen sloegen ze hun armen om elkanders nek
en brachten zij hun lippen bij elkaar.
Terstond sprong hij in bed en zij hem achterna.
De rest is tussen hen en hun matras
hoewel ik niet denk dat hun gluurder nog moest raden
wat en hoe er daar die nacht gespeeld werd.

uit:” Het verhaal van de ezel,” ASINARIUS

Over de auteur

Dr. Wim Verbaal (Eindhoven, 1960) is verbonden aan de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte van de Gentse universiteit en redacteur van Hermeneus.
Zijn wetenschappelijk onderzoek richt zich vooral op de figuren van Walafried Strabo en Bernardus van Clairvaux.
Bij Uitgeverij Pelckmans publiceerde hij zijn indrukwekkende studie Een middeleeuws drama. Het conflict tussen scholing en vorming bij Abaelardus en Bernardus (2002).

Recensies

  1. :

    Vergilius wordt beschouwd als de belangrijkste Romeinse dichter. Zijn werk kende ook na de klassieke oudheid veel navolging. Een drietal gedichten van relatief onbekende (navolgelingen) zijn opgenomen (…) In een uitvoerig nawoord worden de drie werken aan de lezer voorgesteld. Noten leggen namen, termen en verwijzingen uit. Door de vlotte Nederlandse vertaling kan nu ook een ruim publiek kennismaken met de interessante gedichten.

    Bernard Huyvaert, NBD Biblion

    Bij de drie gedichten staan de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling naast elkaar. Een uitvoerig notenapparaat moet de soms mysterieuze tekst verduidelijken. In het nawoord worden de drie teksten historisch en literair gesitueerd en toegelicht. In lijn met de andere publicaties in deze reeks van Uitgeverij P is veel zorg besteed aan de vormgeving.

    Joeri Facq, Prora