37,00

Ice

Auteur: Walter Verdin

Walter Verdin is, zoals iedereen weet, ook een muzikant. Hij kan dus natuurlijk perfect met tijd, tempo, ritme, beweging en dus ook met dans overweg.
Hier ligt nu een boek met stills: gestolde beelden die zich, als relieken van een soms laborieus (want perfectionistisch) videomontageproces, in Verdins netvlies hebben gebrand. Fotobeelden van mentale beelden van videobeelden die zelf meestal weer andere (dans, film,…) beelden als oorsprong hadden.

Beelden die sterk genoeg zijn om ook zonder beweging te bestaan maar tegelijkertijd niet zonder onderlinge relaties kunnen, de beschouwer onweerstaanbaar uitnodigen te combineren (binnen het boek, niet met referenties daarbuiten).
Wat opvalt, is wat je niet ziet: het kader – bij video altijd een vage en fluctuerende factor – wordt in deze fotogrammen een scherpe scheidingslijn tussen het getoonde en de oneindigheid van de wereld daarbuiten.
Ice had de cataloog van een video-oeuvre kunnen zijn, maar is een fotoalbum geworden. Hoewel video per se ‘technisch reproduceerbaar’ is, heeft dit het probleem van het tonen – dus van het oeuvre – niet opgelost, integendeel.
Dit boek neemt de plaats in van het werk, wordt er deel van en schermt het af.
Walter Verdin heeft in Ice de verleiding in beeld gezet.

Recensies

  1. :

    ‘Als geïsoleerde, gestolde beeldblokjes in een onzichtbare dansmix beklemtonen deze heftige, sensuele videografieken vooral de omringende leegte, zonder echte lichamen of concrete bewegingen.’ (De Morgen)

    ‘Eigen aan video is dat de beelden niet gemaakt zijn om afgedrukt te worden in een boek. In die zin was het plan een waagstuk. Nu het boek Ice er ligt, blijkt het een geslaagde gok.’ (Gazet van Antwerpen)

    ‘De klemtoon op het talig aspect van ice biedt de kans dit werk te lezen op een manier die tot nu amper aan bod is gekomen. (…) Het boek is veel meer dan het passieve medium waarin een aantal plaatjes zijn verzameld, vervormd, speciaal gerangschikt of geëlimineerd. Het boek als volume, als album, als blok, als tijdreeks, fungeert integendeel als ordenings- en structuurprincipe van totaal nieuwe beelden en een totaal nieuwe beeldlogica die men tevergeefs zal zoeken in de prenten aan de muur of in de beeldenstorm op het scherm. (…) De titel is hier geen etiket dat het losse zand van de verzamelde platen samenhoudt, maar een vademecum waarmee de lezer het werk begint te doorkruisen. (…) Ice wordt zo langzamerhand een bijzonder unheimlich boek dat het lezen tot een pijnlijk scherpe ervaring maakt.’ (Jan Baetens)

SKU: 244 Categorie: Tags: ,