42,00

Het huis van hogerhand

Auteur: Leo Fabri Dirk Hanssens

Dirk Hanssens beschrijft met 36 becommentarieerde gedichten de contouren van zijn abdij én ook de monniken die er wonen.
De selectie van de gedichten getuigt van een originele keuze. Ze bracht verschillende auteurs samen in literaire verscheidenheid: Hertmans, Van Wilderode, Nolens, Enquist, Jooris, Gruwez, Gezelle, Van Herreweghen, enz.
Bij de gedichten levert Hanssens telkens zijn commentaren ontstaan uit studie: hij leidt de lezer rond in zijn groot papieren huis, maar laat hem toch vrij rondlopen, hij duidt en laat open. Hij hanteert daarbij een ronduit prachtig Nederlands.
Deze originele bundeling werd op typische Fabri-wijze paginagroot geïllustreerd. De tekeningen van Leo Fabri zijn als visuele poëzie die een zeldzame eenheid vormt met de opgenomen gedichten.

Over de auteur

015b Dirk Hanssens (Menen, 1962) is Benedictijnermonnik in de abdij Keizersberg te Leuven. Na zijn theologiestudie bewoog Hanssens zich als autodidact in het grensgebied van religie en literatuur (vooral de Nederlandstalige poëzie). Zijn inzichten staan o.a. te lezen in de essaybundel De ruimte van het volledige leven. Over de religiositeit van de poëzie (1993) en in meerdere artikels voor diverse (literaire en cultureel-maatchappelijke) tijdschriften. Als librettoschrijver bezorgde hij de teksten voor een kruiswegcantate (getoonzet door Jan Haspeslagh), een kerstcantate (getoonzet door Sebastiaan van Steenberge) en een Benedictusoratorium (getoonzet door Peter Pieters).  

Recensies

  1. :

    ‘Voornaam uitgegeven causerie over vooral levensbeschouwelijke, met name Nederlandstalige poëzie, in de vorm van een rondgang door een klooster. Hanssens overtuigt de lezer van zijn talent om leesontdekkingen en sprankelende taal mee te delen. Een schitterend boek.’ (Nederlandse Bibliotheekdienst)

    ‘Zowel de keuze van deze gedichten als het wervelende taalgebruik van de auteur zijn voor de poëzieliefhebber een ware verademing.’ (Kerk en Leven)

SKU: 226 Categorieën: , Tags: ,