29,95

Grasschriftuur

Auteur: Emiel De Keyser Annie Reniers

Grasschriftuuris het originele project van 3 kunstenaars die elkaar gevonden hebben. Zoals woorden in elkaar overgaan en kleuren vervloeien, zo gaan in dit fascinerende samenspel als het ware de woorden van de dichteres over in de beelden van de schilder en de fotografe.

In haar gedichten verbindt Annie Reniers elementen uit de natuur met de taal, denken, tijd en ruimte. Haar verzen zijn doordrongen van het spel met de taal: watervallen van letters, weerklinkende echo’s vormen samen een grootse ode aan de zintuiglijke waarneming. En ook fotografe Maureen Dobbelaere plaatst de kleurrijke schilderijen van Emiel De Keyser in een natuurlijke biotoop.

Elke liefhebber van natuur en cultuur wordt hier met verstomming geslagen door de diepgaande en subtiele symbiose die deze oogstrelende Grasschriftuur aanreikt.

5070b5070d5070c
5070a

Knipsel

verlaten rekt de rivier zijn rotsen
naverlangend

naaldstil een laatste wesp
in spichtig gras
vertelt

en wij
waaiend met het wuivende
vurig met het smeulende

in het ondergegane blauw
van wolken

we leggen het oor aan luistergras
en vernemen een hartslag
van ruimte

de vrijgegeven witheid
van een sterven

en een weerklank
in ander zijn

Over de auteur

Annie Reniers (1941) studeerde Germaanse Filologie en Wijsbegeerte. Ze was deeltijds hoogleraar aan de V.U.B. In 1977 won ze met de bundel Nauwe geboorte de H.C.Pernathprijs. Reniers schreef een twintigtal bundels en behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van het numineuze vers. Keer op keer probeert ze vanuit een eigenzinnige poëtica het zijnsmysterie te doorgronden. Emiel De Keyser (1942) is schilder en schrijver. In 1994 verscheen bij Uitgeverij P een genereuze kunstmap Schilder zijn met 6 reproducties van hem, waarin bevriende critici het werk van de kunstenaar belichten. In 2000 gaf hij samen met Annie Reniers de oogstrelende bundel Samenspraak uit. Maureen Dobbelaere (1961) studeerde Rechten en Fotografie in Leuven en Brussel. Was werkzaam als juriste en fotografe. Verbleef meermaals in India waardoor het levensspectrum vollediger en intenser werd. Kleur en licht kwamen centraal te staan met verstilling als resultaat.

Recensies

 1. :

  Over Samenspraak:

  ‘… een heel bijzondere bundel, waarin poëzie en schildering prachtig samengaan…’ (Ned. Bibliotheek Dienst)

  ‘… niet enkel inhoudelijk van hoogstaand niveau, maar bovendien bijzonder verzorgd uitgegeven. Een spervuur van licht en klank.’ (Ons Brussel)

  Over Grasschriftuur:

  ‘Grasschriftuur is een kunstzinnig – misschien ook eigenzinnig – boek met gedichten, schilderijen en foto’s. (…) De gedichten van Reniers zijn metafysisch, sterk op de natuur en de taal geënt. (…) Het kleurrijke werk van Emiel De Keyser is gestueel, abstract expressionistisch en verwijst ook steeds naar overrompelende natuur. Maureen Dobbelaere maakt klassieke foto’s van bloemen, planten, bomen… Dit trio lijkt dus heel harmonisch bij elkaar te passen. (…) Een synthese tussen kleur en taal, tussen beeld en woord.’ (De Leeswolf)

  ‘Reniers’ lyriek biedt een soort wereldse natuurmystiek, waarin je af en toe op sterke, plastische beelden stuit. Daartegenover staat het kleurrijke beeldende werk van Emiel De Keyser. (…) Thematisch past dat alles harmonisch bij elkaar, en er is ook duidelijk gezocht naar zinvolle verbanden en aanrakingspunten. Mede dankzij de gebalanceerde lay-out (…).’ (NBD Biblion)

  ‘De ritmiek van foto’s, beelden en woorden werkt in dit boek. De combinatie van de drie kunstenaars overstijgt de anekdotiek, de ene werkt in op de andere, beïnvloedde de ene of de andere zonder iemands eigenheid in het gedrang te brengen. Grasschriftuur is zo perfect mooi uitgegeven door Uitgeverij P, dat het bijna een barrière vormt. (…) Bekijk en lees het boek, geniet van de kleurklank, de dans van tekens, geniet ervan in stilte.’ (Stroom)

SKU: 208 Categorieën: , Tags: ,