17,00

Goedemorgen – Middernacht

Auteur: Emily Dickinson Lucienne Stassaert

De Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830-1886) schreef honderden gedichten, die na haar dood werden uitgegeven. De weetgierige Dickinson leidde een enigszins teruggetrokken leven, was een fan van Shakespeare en verkoos haar tuin met haar geliefde krekels en het licht op de boomgaard boven de kerk.

In de bloemlezing Goedemorgen – Middernacht – wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de thematiek van Dickinson. Ze schreef zowel natuurgedichten als Poetry of definition, waarin haar levensfilosofie tot uiting komt. Dood en leven, wel of niet in verband met een afwezige geliefde, vormen eveneens een cruciaal thema. Haar ‘eeuwigheidsbesef ’ is daarvan het middelpunt.

‘Het voornaamste kenmerk van Dickinsons poëzie is de sterk gecondenseerde zegging, die zij op een unieke wijze aan een spreektoon weet te koppelen’, noteert vertaalster Lucienne Stassaert. Ook de talrijke ‘verbal abnormalities’ doen daaraan geen afbreuk. Emily Dickinson werd door Simon Vestdijk dan ook ‘een moderne avant la lettre’ genoemd.

Deze prachtbloemlezing werpt een nieuw licht op een der grootsten uit de wereldliteratuur.

Knipsel

Zich opladen als Donder tot het eind
Dan Groots uiteenrollen
Terwijl Al wat ademt zich verbergt
Dát – zou Poëzie zijn –

Of Liefde – de twee komen gelijk –
We bewijzen geen van beide –
Ervaren beide en verkwijnen –
Want niet Eén levende ziet God –

Over de auteur

Vertaalster LUCIENNE STASSAERT (Antwerpen, 1936) debuteerde als dichteres in 1969 met de bundel Fossiel. Intussen is ze uitgegroeid tot een van de grote dames van de Vlaamse poëzie. In 1998 klopte ze aan bij Uitgeverij P met de bundel Tussen water en wind. In 2000 volgde de magistrale vertaling van Sylvia Plath, Mijn uren zijn met schaduw gehuwd. Afscheidsliedjes (Uitgeverij P, 2001) vormde een nieuw hoogtepunt. In 2002 oogstte de dichteres lof voor haar onvolprezen hertaling van Hadewych Minne is wonderzoet in al haar stormen. Schilderijen van de Brusselse kunstenares Rachel Baes inspireerden haar tot het schrijven van Als later dan nog bestaat (Uitgeverij P, 2003). In 2004 stelde ze zelf een bloemlezing samen uit haar omvangrijk oeuvre onder de titel In aanraking (Parnassusreeks, Uitgeverij P).

Recensies

  1. :

    ‘De vertaalster, een belangrijke Vlaamse dichteres die eerder poëzie van Sylvia Plath en van Hadewych uitstekend vertaalde, heeft ook hier een prestatie van formaat geleverd. Haar selectie geeft een uitstekende indruk van poëzie en thematiek en bevat zowel heel bekende als vrij onbekende gedichten. De zorgvuldige, poëtische vertaling blijft dicht bij het origineel en doet daar veel recht aan. Haar nawoord is helder en informatief.’ (in Nederlandse Bibliotheek Dienst, februari 2006)

    ‘De Antwerpse Lucienne Stassaert – één van onze sterkste dichteressen – heeft ook als vertaalster ruimschoots haar sporen verdiend. Eind vorig jaar bracht zij een vertaling uit van niet minder dan tachtig gedichten van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830 – 1886), onder de titel ‘Goedemorgen – Middernacht’. Uit deze gedichten – in een uitstekende en getrouwe Nederlandse vertaling – treedt Dickinson ons tegemoet als een zeldzaam genie, “een moderne avant la lettre” zoals Simon Vestdijk haar typeerde. (…) Deze bloemlezing is een verrijking (…) Wat Dickinsons poëzie aantrekkelijk maakt (…) is haar sterke gebalde zegging, die zij weet te koppelen aan een indringende spreektoon. Lucienne Stassaert heeft die toonaard zoveel mogelijk trachten te bewaren. (…) Door deze, met toewijding geschreven en van een diepgaand en verhelderend nawoord voorziene vertaling bewijst Lucienne Stassaert haar bijzondere liefde voor Emily Dickinson en haar poëzie, waarin ik wel enige verwantschap met haar eigen gedichten bespeur.’ (Het Pallieterke, 14 juni 2006)