12,50

Diep in het seizoen

Auteur: Geert Jan Beeckman

In Diep in het seizoen verkent Geert Jan Beeckman de grote thema’s van het leven: het verstrijken van de tijd, de liefde, de melancholie, het schrijven en de dood. De reflectie over de dood en het voorbijgaan van alle dingen kleurt vooral de eerste delen van Diep in het seizoen. De bundel bloeit daarna open in een ode aan de liefde die de tijd lijkt te kunnen bezweren.

Geert Jan Beeckman weet de lezer met zijn originele en beeldrijke taal steeds nieuwe kanten van het levenspad te tonen. Zijn taal is ‘een rijmen op water’ dat de lezer aanzet zijn eigen vaarroute door de vloeibaarheid van de betekenis te bepalen.

Diep in het seizoen is een onmisbaar boek voor taalmatrozen!

Knipsel

Morgen zou hun reistijd
kunnen zijn. Zij vermoeden
nu iets van hersft, houden
avond bij een laatste gesprek.

Zingen ligt dood in hun stem.
Zij zitten samen op tijd om te weten
dat het in hen later is dan zomer.

Klaar om niets anders dan
de lucht te maken, zullen ze rijmen
op elkaar. Een vleugelslag
die in ons het nakijken zal slaan.

Over de auteur

GEERT JAN BEECKMAN (Welle, 1961) debuteert met Diep in het seizoen bij Uitgeverij P. Hij is laureaat van de poëziewedstrijd die Radio 1 naar aanleiding van Gedichtendag 2001 hield. Hij publiceerde gedichten in verschillende tijdschriften en een aantal van zijn gedichten werden gebruikt op tentoonstellingen in combinatie met beeldende kunst.

Recensies

  1. :

    ‘Hoewel dit debuut voor Geert Jan Beeckman een soort van literair dagboek is, is de dichter zich toch ook bewust van het enorme verschil tussen oprechte gevoelens en krachtige poëzie. Alle gedichten berusten nl. evenzeer op persoonlijke ervaringen als op een groot gevoel voor vorm en evenwicht, waarbij elk woord en elke gedachte zorgvuldig is gedoseerd. (…) Het perspectief wordt verruimd, er ontstaat een soort van verhaal of beschouwing. Daarbij worden het concrete en het algemenere behoedzaam in evenwicht gehouden. Die werkwijze levert een vrij open vorm van poëzie op, met veel gevoel voor toon en sfeer (…).’ (NBD Biblion)

    ‘Het debuut van Beeckman is correct. Getemperd, bedachtzaam, zorgvuldig. Zijn gedichten vertonen de kenmerken van de middelbare leeftijd.’ (Poëzierapport, september 2007)

    ‘Het debuut van Beeckman is correct. Getemperd, bedachtzaam, zorgvuldig. Zijn gedichten vertonen de kenmerken van de middelbare leeftijd.’ (Poëzierapport, september 2007)

SKU: 168 Categorie: Tags: ,