17,50

De uitwissingen

Auteur: Claude van de Berge

Versmelting van wat is en niet is, van bestaan en niet-bestaan, vormt het hoofdthema, gedragen door de geritualiseerde taal als de ritmische meditatie van een kosmische achtergrondzang.

Voor Claude van de Berge is iedere schoonheidservaring verbonden met een religieuze ervaring. Daarom vormen voor hem poëzie, filosofie en religie in zijn werk een onverbrekelijke drie-eenheid, die de ontmoeting met het gedicht tot een unieke, wezenlijke beleving maakt.

Knipsel

En de gelijkenis steeg in ons op als een horizon, en vloeide
open in ons.

Het was niet de liefde.
Het was niet de stilte.
Het was de stilte van de liefde.

O, laat de leegte komen tot ons.
Op haar aangezicht zullen we de woorden schrijven die je
tot ons zegt op de oever.

En je was samen met ons bij de ruisende oever.
En je sprak tot ons de woorden die we vele malen hadden verlangd
te horen.

“Ik ben gekomen om het eindeloze te omvatten in jou.”

Over de auteur

Claude van de Berge is gevormd door de Duits-Vlaamse mystiek, de Japanse Zen-filosoof Dogen, de Vlaamse polyfonie en de Gregoriaanse zang. Zijn poëzie verwerkt deze elementen in een hedendaagse vorm en stijl. Arlette Walgraef studeerde Dramaturgie aan het Conservatorium te Gent, legde zich toe op fotografie en illustreerde herhaaldelijk uitgaven van Claude van de Berge.

Recensies

 1. :

  Over De Uitwissingen

  De ultieme eenheid is bereikt. De dichter, de mens gaat op in de oneindigheid, en in het onuitspreekbare hervindt hij zichzelf. Met zijn vijftiende gedichtenbundel heeft Claude van de Berge bezwerend en uitputtend het eigen ik opgeofferd aan de mateloosheid van het “zijnde”. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte, voorbij de heelallen herschept hij zichzelf. (…) De Uitwissingen is een moeilijke, en toch kraakheldere bundel. Moeilijk door zijn verdichting, zijn kondensheid, door zijn uitermate subtiele variaties op een taal die geen uitputtende definities kan geven, maar door bezwering, door abstrakte zang het wezen, “de ziel” van het bestaan in kaart wil brengen.
  Lucas De Vos in Knack

  In zijn recentste bundel De Uitwissingen heeft Claude van de Berge het over die genealogie die de mens verbindt met het heelal. (…) In zijn gedichten probeert Van de Berge zoveel mogelijk tijd en ruimte leeg te maken, uit te wissen.
  Erwin Jans in De Poëziekrant

  De Uitwissingen kan worden gelezen als een synthese van het schrijverschap van Van de Berge. Zo groeit het oeuvre uit tot een coherent geheel dat de dichter een unieke plaats oplevert in onze literatuur, niet alleen waar het de vorm van zijn gedichten betreft, maar even nadrukkelijk, en misschien zelfs in de eerste plaats, door de ideeën en het geloof in een andere wereld die erin worden verwoord.
  Tertio

  Met zijn vijftiende gedichtenbundel De Uitwissingen heeft Claude van de Berge bezwerend en uitputtend het eigen ik opgeofferd aan de mateloosheid van het ‘zijnde’. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte, voorbij de heelallen herschept hij zichzelf. In de ander, door de ander, met de ander. De Uitwissingen staan gelijk met de opheffing van elke begrenzing.

  Lukas de Vos in De Auteur

SKU: 398 Categorie: Tags: ,