19,71

De lege schoot van Avraham en Sarah

Auteur: Mark Hendrickx

Als Mark Hendrickx verneemt dat hij nog weinig tijd te leven heeft, begint hij de draden van zijn leven bij elkaar te spinnen tot drie verhalen in een boeiende combinatie. Als eerste draad verweeft hij zijn leven met het verhaal van Tolkien In de ban van de ring, sinds vele jaren zijn beste vriend ‘in tijden van harde slagen’. De langste draad spint Hendrickx met het verhaal van de twee Bijbelse figuren Avraham en Sarah. Hun levensgrote vragen (over kiezen en loslaten, over manmens en vrouwmens, over ontheemding en gastvrijheid, over oorlog en vrede, en over nog zoveel meer) zijn zijn vragen geworden.

Een derde korte draad tenslotte voor het verhaal van kwetsbaar overleven en waardig afscheid nemen, dat nog steeds verder gaat, eindeloos. In dit boeiende boek wisselen deze bijeengesponnen verhalen af met een rijke variatie aan foto’s, afbeeldingen én van (eigen) kunstwerken en andere knappe illustraties.

Knipsel

Alleen stellen we vast dat de drang om te overleven
over het sterven heen, reeds eeuwen lang a.h.w. ingebakken
zit bij mensen en volkeren.

Overleven wordt benaderd in termen van
hopen, vertrouwen, geloven,
een nieuwe kans van leven,
een totaal andere vorm van leven,
opstaan ten leven, verrijzen, wedergeboorte,
voor de ziel, voor de gehele mens,…

Restanten van een primitief geloof?

Wie weet?
De mens die zich modern wil noemen, twijfelt.
Wie moeite heeft met geloven,
zal de vraag gemakkelijk wegduwen.
Wie niet in een God gelooft,
verwacht ook geen leven na de dood.

Ik begin met een citaat
uit de brief van de moeder van Sun.
Sun heeft gekozen om te sterven.

Seth, de vriend van Sun, is een joodse atheïst;
en schrijft dat hij niet kan geloven in een leven na de dood.

Death is not a different kind of existence,
It is absence of existence.
We are dead forever, only alive for such a
short time,
that is why live is so precious
and must be savoured and devoured
simultaneously.
and that is why suicide is something that I
cannot understand, as I say
you are only alive for a blip on the eternally
long line of death,
how can you shorten the length of the blip…

I hope you are right,
maybe Sun is around,
it would be nice to hear from her,
just to know she is O.K.

Eigenlijk kan hij evenzeer gelijk hebben als wij,
denk ik dan eerlijk.
Zoeken we niet het comfort op
van een eeuwig leven?

Over de auteur

Mark Hendrickx (Moorsel, 1938) studeerde klassieke filologie, filosofie en theologie. Na 4 jaar ontwikkelingswerk in Zaïre werkte hij vooral rond communicatie- en sociale vaardigheden, groepsprocessen en organisatieontwikkeling. Hendrickx is altijd al sterk geboeid geweest door sprookjes (o.a. Grimm) en oude cultuurhistorische verhalen als referentiekader voor de leerstof van menswetenschappen, en door Oudtestamentische verhalen voor bijbelgroepen en basisgemeenschappen.

Recensies

  1. :

    ‘Het boek is prachtig uitgegeven. Woord en beeld sluiten naadloos bij elkaar aan (…) kleine pareltjes van exegese.’ (Tijdschrift voor geestelijk leven)

    ‘De auteur hanteert een subtiele, soms poëtische taal, die de diepte van zijn eerlijk en dikwijls bijzonder intiem-persoonlijk levensverhaal sterk doet uitkomen.’ (Frans Paelinck op BIBNET)

    ‘Geloof en geschiedenis worden verweven tot een harmonisch geheel waarin elk menselijk leven herkenbaar wordt (…).’ (Mensen Onderweg)

SKU: 152 Categorie: Tags: ,