Publicatiedatum

26/11/2023

Paginas

96

 21,50

Boekwijd

Auteur: Johan van Iseghem

De gedichten in Boekwijd bewegen zich onopvallend tegen de achtergronden van een vakgebied, maar ze laten vooral aan de verbeelding de vrije loop. Bij een originele selectie van kunstwerken vraagt de dichter zich af wat lezen kan teweegbrengen en wat het op zich eigenlijk betekent. Hij onderneemt een poging om de personages op de schilderijen invoelend te benaderen, ontwerpt voor hen een aanvaardbare context of peilt naar hun mogelijke inzichten en emoties. Sommigen laat hij ook zelf aan het woord. Het resultaat van die aanpak is een literaire dialoog met plastische kunst, een creatieve wisselwerking vol levendige impressies en kleurrijke taferelen.

De teksten in Boekwijd wisselen onderling sterk van toon: ze bevatten zowel doorleefde bedenkingen als speelsheid, maar evengoed verbindingen van ernst met ironie. In een onderhoudende, klankrijke taal en binnen een heldere vormgeving reflecteren de verzen over de effecten van het lezen, over soorten lectuur, over wat mensen met boeken – maar vooral boeken met mensen doen. De bundel vertoont daardoor trekken van een poëtische apologie: een verweerschrift, dat leesactiviteiten om hun intrinsieke waarde en veelzijdigheid verdedigt nu de
tijdgeest het belang ervan al te gemakkelijk wegwuift en zelfs goedkoop in twijfel trekt.

In een afsluitend gedeelte verstrekken aantekeningen meer informatie over de kunstenaars, staat er toelichting bij de geselecteerde schilderijen en worden overwegingen gesitueerd die aan het werk van andere schrijvers refereren.

Over de auteur

Johan van Iseghem (Brugge, 1952) was hoogleraar aan de KU Leuven en aan de KULAK. Hij publiceerde o.a. over Nederlandse literatuur en literatuuronderwijs. Net als in de bundel Uit de tijd (Uitgeverij P, 2021) combineert Boekwijd zijn liefde voor het woord met zijn belangstelling voor de schilderkunst. Zijn persoonlijke keuze van plastisch werk wendt hij daarbij aan als uitgangspunt voor poëtische overwegingen.

Recensies

Er zijn nog geen reviews.