Marcel van Maele

Marcel van Maele (Brugge, 1931- Antwerpen, 2009) was auteur en plastisch kunstenaar. Op zijn veertiende begon hij een zwerversleven dat hem als wereldburger doorheen een dertigtal landen en ontelbare beroepen loodste: van bordenwasser tot VN-vrijwilliger in Korea (1952-1953). Hij vestigde zich in 1956 weer in België maar woonde nooit lang op hetzelfde adres. Zijn marginale levenswijze en non-conformistisch gedrag maakten hem intussen in de Vlaamse literatuur tot een haast legendarische figuur. De samenleving heeft dan ook nooit goed raad met hem geweten: zo werd hij meermaals gearrest en/of aan de psychiatrie toevertrouwd.
Van Maele publiceerde een 25-tal dichtbundels, 3 toneelstukken en 4 romans. Zijn werk werd o.a. bekroond met de Dirk Martensprijs voor poëzie (1966), de August Beernaertprijs (1996) en de Arkprijs van het Vrije Woord (1972).

Verschenen boeken