Vincent Hunink

Vincent Hunink (1962) is universitair docent Klassiek en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vertaalde werken van onder meer Caesar, Apuleius en Petronius. Recentelijk verschenen Bedolven onder de Vesuvius; Pompen in 1000 graffiti en Cicero, De kunst van het oud worden. Bij Uitgeverij P publiceerde hij eerder vertalingen van de Vita Pauli van Hiëronymus en het Spektakel in het Colosseum van Martialis.

Verschenen boeken