Plato

Na zijn ontmoeting met de oude Sokrates zou de twintigjarige Plato (ca. 429-347 v.Chr.) afscheid hebben genomen van de poëzie en zijn literaire probeersels hebben verbrand. Nadien heeft hij zich in zijn dialogen altijd erg vijandig opgesteld ten overstaan van de dichtkunst.
Toch moet de grote kenner van Homeros zich nog af en toe aan verzen hebben gewaagd.

Verschenen boeken