Michelangelo

Michelangelo (1475-1564) kennen we als beeldhouwer, schilder en dichter, maar veel minder als auteur van ruim vijfhonderd brieven die ons een blik gunnen achter de schermen van zijn gepassioneerd en vaak tumultueus bestaan. Uit zijn brieven aan familieleden, vrienden kunstenaars en literatoren, opdrachtgevers, enz. spreekt een heel aparte persoonlijkheid, soms heel agressief, dan weer zwaarmoedig, creatief en bezorgd, uit op geld en toch vaak erg royaal.

Verschenen boeken