Daniel Hugo

Daniel Hugo (Stellenbosch, 1955) is sinds 1988 als omroeper verbonden aan de Afrikaanstalige ‘Radio Sonder Grense’ van de openbare omroep SAUK in Kaapstad. Hij is verantwoordelijk voor de wekelijkse literaire programma’s Vers en Klank en Skrywers en boeke. Voorts maakt hij geregeld documentaires over Zuid-Afrikaanse schrijvers. Voor deze laatste kreeg hij twee keer de Artes- en vier keer de ATKV-prijs.

Daniel Hugo liep school in Windhoek (Namibië), en behaalde een B.A. Afrikaans en Nederlands aan de universiteit van Stellenbosch waar hij lid was van het ‘Letterkundig Laboratorium’ geleid door D.J. Opperman. In 1979 geeft hij les in Windhoek en in hetzelfde jaar verwerft hij een M.A.-graad aan de universiteit van Pretoria met een verhandeling over de poëzie van Opperman. Van 1980 tot 1988 is hij lector Afrikaanse en Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Oranje-Vrijstaat. In 1983 studeert hij een jaar aan de KULeuven. In 1989 behaalt hij een doctoraat met een proefschrift over ‘vernufpoësie’ in het Afrikaans. Van 1980 tot 1989 was hij bestuurslid van de Afrikaanse Skrywersgilde.

Daniel Hugo schreef een hele rij dichtbundels, waarvan Scheurkalender, uit 1998, de jongste is. Hij heeft ook een aantal bundels samengesteld. Voorts vertaalt hij uit het Engels en het Nederlands. Zo heeft hij Herman De Coninck, Tom Lanoye, Jean-Pierre Rawie en de roman De Aanslag van Harry Mulisch in het Afrikaans vertaald.

Verschenen boeken