ISBN

978-94-92339-77-5

Paginas

192

Publicatiedatum

25/05/2019

 20,00

Zwijgen tot het schraapt

Auteur: Margreet Schouwenaar

Deze negentiende titel in de Parnassusreeks biedt een selectie van het mooiste uit meer dan dertig jaar sprankelend dichterschap van Margreet Schouwenaar. “Schouwenaars dichtstijl”, schrijft Fleur de Meyer in Poëziekrant, “is verhalend en direct door het veelvuldig gebruik van het ik-perspectief. De lezer wordt zonder veel poespas bij het poëtische verhaal betrokken. De vele cesuren, de lichte parlandistische versregels, subtiele klankkleur en harmonieuze ritmiek zorgen voor met vakmanschap beslagen gedichten.”

Voor Schouwenaar is de taal het atelier, het woord haar instrument. Met vaste hand tast ze de intieme grenzen van zwijgen en spreken af, van denken en beleven, kerft zichzelf haar plaats in het bestaan. ‘Aandacht bladert hier; van blad / naar blad wordt een vindplaats / in inkt gelegd.’

Knipsel

 

Tango

Ik wend je licht
om de plek te bereiken
waar ik met een enkele stap
kan ontsnappen aan vandaag.
Ik draai naar hier, waar jij,
nabije,
je lippen hebt gedaan.

De wending van je heupen
verwarmt mijn vragen.
Lopen is het enige gaan.
Jij doet er armen bij.
Jij mag me hebben.
Zo steels als innen,
zo zeer naar binnen.

Kijk, zegt geluk, in enkele
stappen wordt bestaan.

 

Over de auteur

Voor Margreet Schouwenaar (Schagen, 1955) speelt taal en literatuur een zeer belangrijke rol in haar leven. In  2009 werd ze stadsdichter van de stad Alkmaar. Met haar dichtbundels kende zij reeds grote successen. Zo verschenen gedichten van haar hand in literaire tijdschriften zoals De Brakke Hond en Hollands Maandblad en werd zij genomineerd voor de Cees Buddingh’prijs in 1991. Tot haar oeuvre behoren onder andere de bundels ValtijdDe Drempel Die Vertrek is, Bezijden tijd en Talen naar de val. Daarnaast schreef ze ook enkele kinderboeken. Bij Uitgeverij P publiceerde ze eerder Het wachten bezingen (2011) en Waaraan het vlees ontsnapt (2014). Jooris Van Hulle verzorgde bij wijze van inleiding een essay over de thema’s in Schouwenaars werk en de receptie van haar poëtica in het Nederlandstalige literaire veld. Remco Ekkers leidt de bundel uit met een muzikale evocatie waarin hij Schouwenaar op haar woord neemt.

Recensies

 1. :

  De gedichten van de docente pedagogiek en kinderboekenschrijfster laten zich gemakkelijk lezen, met algemeenheden als aanleiding en beweging en vergankelijkheid als thema.

  Drs. Erik Kreytz, NBD Biblion

 2. :

  Het boek opent met een inleiding van Jooris van Hulle die alle eerder verschenen bundels van Schouwenaar beschrijft en ingaat op de thematiek van haar poëzie. Hij (…) schetst een tamelijk objectief beeld van de poëzie en de receptie van de bundels. Dan volgt per bundel een selectie van verzen. Het boek sluit af met een nawoord van Remco Ekkers, die uitgebreid ingaat op de motieven in het werk van Schouwenaar.

  (…) Is hier sprake van een getormenteerde dichter die verlangt naar erkenning, waardering voor het werk? Of is het meer verlangen naar aandacht van de medemens in het algemeen? Misschien staan we allemaal wel in de rij voor aandacht of liefde en tikt de tijd met iedere hartslag weg. De dichter laat ons gelukkig de keuze.

  Maurice Broere, Meander