22,00

Woorden in de wind van de Oostzee

Auteur: Cornelius Hasselblatt Marianne Vogel

Estland is een nieuwe lidstaat van de Europese Unie, maar is bij het grote publiek niet gekend. De literatuur al helemaal niet. De Estische poëzie heeft slechts sinds enkele decennia recht van bestaan. De voornaamste oorzaak daarvan is de politieke en sociale geschiedenis van Estland.

Nu kunnen we dus eindelijk kennismaken met de groten van de Estische poëzie: Jaan Kaplinski, Doris Kareva, Viivi Luik, Ene Mihkelson, Karl Ristikivi, Paul-Eerik Rummo, Triin Soomets, Mats Traat, Mari Vallisoo & Juhan Viiding.

Tien dichters en evenveel verschillende geluiden. De Nederlandstalige lezer wordt bovendien geconfronteerd met een bijzondere dubbelzinnigheid: de spanning tussen Europese herkenbaarheid en exotische vreemdheid. Zo wordt de lectuur van deze knap vertaalde gedichten een aangenaam, vervreemdend gebeuren.

Woorden in de wind van de Oostzee is de eerste Estische poëzie-anthologie in het Nederlands, samengesteld en vertaald onder leiding van de Estland-kenners Cornelius Hasselblatt en Marianne Vogel. Dank zij hun onverdroten inspanningen kan de poëzieliefhebber eindelijk een boeiend poëtisch ontginningsgebied verkennen!

Knipsel

Leven en droom – bladeren
van een en dezelfde boom,
uit een ruimteloos boek.

Wie goed leest, leeft,
wie bladert, droomt.

Leven en droom – twee susters.
De derde, de jongste, is dood.

Doris Kareva

Over de auteur

CORNELIUS HASSELBLATT (Hildesheim, 1960) is hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversteit van Groningen. Maakte talrijke publicaties over de Estische literatuur. Ontving in 1992 en 1996 de vertalersprijs ‘Via Estica’. In 2004 werd hij onderscheiden met het Kruis van Terra Mariana, een staatsonderscheiding van Estland, voor zijn verdiensten voor de Estische cultuur en de bevordering van de Estische-Nederlandse betrekkingen. MARIANNE VOGEL (Rotterdam, 1958) promoveerde in literatuurwetenschap (1992) en in de cultuurwetenschappen (2001). Is werkzaam bij de afdeling Duitse taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen.Zij publiceerde over Nederlandse, Duitse en Estische literatuur. Ontving in 1996 de vertalersprijs ‘Via Estica’.

Recensies

  1. :

    ‘De bundel geeft inzicht in de huidige stand van zaken van de Estische poëzie en biedt ook de originele teksten. Gevarieerde, interessante gedichten, samengesteld door specialisten in de Estische literatuur.’ (Ned. Bibliotheek Dienst, juni 2005)

    ‘Woorden in de wind van de Oostzee is een in alle opzichten verrassende bundel. (…) Groot is dan ook onze verbazing wanneer we vaststellen dat in dit onbekende Estland poëzie van wereldformaat wordt geschreven. (…) Ook deze gedichten dwingen de lezer tot nadenken. En dit is iets wat eigenlijk voor de hele bundel geldt. (…) Hier zijn dichters – mannen en vrouwen – aan het woord die ons waarlijk iets te vertellen hebben. Woordkunstenaars die in onze ziel kerven en niet uit zijn op effectbejag. (…) Laat ons concluderen dat ze hun plaats opeisen binnen de Europese poëzie en dat ze dat doen met zoveel overtuigingskracht dat hun woorden nooit meer woorden in de wind zullen zijn.’ (Ons Brussel, zomer 2005)