15,00

Webben en wargaren

Auteur: Hubert van Herreweghen

De meester van woord en rijm kon zijn poëtica niet treffender samenvatten. ‘Wat mij naast zijn inhoud zo treft, is de echtheid van zijn stem… Authentiek en oerecht… Tussen het traditionele vers en het experimentele heeft hij een eigen weg gezocht.’ (A.Westerlinck)

Of Patrick Lateur: ‘Hij komt verrassender uit de hoek dan veel van zijn jongere collega’s die vandaag de literaire canon uitmaken.’ Van Herreweghens nieuwste bundel Webben & wargaren bevestigt eens temeer deze kritische uitspraken!

 

15WebbenEnWargarenILL

Knipsel

Poëzie komt uit die ogen
waar het liefdeslied begon
en de beving van een mond,
de verbazing om ’t gewone, wat daar staat, gereed, gezond,
’t allermeest gewone is ’t schone.

Over de auteur

Hubert van Herreweghen (Pamel, 1920) is een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de 20ste eeuw. Hij publiceerde meer dan 15 dichtbundels en enkele bibliofiele uitgaven. Bij Uitgeverij P verschenen Een Brussels tuintje (1999), Een lamentatie van de melaatse koning (2005) en Het is een geur die ge moet vinden (2008). Van Herreweghen ontving de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie in 1962 en vorig jaar de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2006. Herman de Coninck noemde hem ooit ‘de meeste warse taalknarsende vernieuwer’. 15WebbenEnWargarenILL

Recensies

Er zijn nog geen reviews.