14,75

Tweebronnen

Auteur: Jan Van Vaerenbergh Luc Verpoest

Het voormalige Rijksinstituut voor Technisch onderwijs (Rito) te Leuven werd door de beroemde architect Henry van de Velde in de late jaren ’30 in opdracht van de stad Leuven gebouwd. Inmiddels is het als historisch en architecturaal waardevol geheel beschermd. Voor zijn nieuwe bestemming als openbare bibliotheek van de stad en stedelijk archief werd het merkwaardige gebouw – dat nu de naam Tweebronnen draagt – getransformeerd onder de inspirerende leiding van de gerenommeerde Antwerpse architect ridder Georges Baines.

Het verhaal van deze reconversie (prof. dr. Luc Verpoest), de betekenis van het werk van Henry van de Velde (Steven Jacobs), het concept van de Technische School zoals Van de Velde dit opvatte (Yves Schoonjans en Steven Jacobs) en de architecturale uitwerking ervan door de bouwmeesters (prof. dr. Luc Verpoest) maken van deze rijkelijk geïllustreerde publicatie een lust voor de lezer. Tenslotte rondt hoofdbibliothecaris Jan Van Vaerenberg het tekstgedeelte af met een voorbeschouwing over het gebruik van bibliotheek en archief in de nabije en verre toekomst.
Dit fraaie foto-leesboek is niet alleen bijzonder interessant voor wie meer wil weten over een prachtig bouwwerk dat nog te weinig bekend is. Het bevat bovendien 3 schitterende portfolio’s van drie Leuvense Fotografen: Paul Laes, Steven Massaert en Annemie Vandermotte. Zij laten een vaak poëtische blik glijden over het gebouw en de transformatie ervan. Dit mooi uitgegeven boek is een must voor iedere architectuurliefhebber.

017b

 

 

Over de auteur

Steven Jacobs: kunsthistoricus-filosoof. Verbonden als docent kunstgeschiedenis aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas, sectie Architectuur te Gent en Brussel en als wetenschappelijk onderzoeker aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, (Faculteit Toegepaste Wetenschappen), Universiteit Gent. Sinds 1989 schreef hij regelmatig bijdragen over kunst en architectuur in diverse catalogi en vaktijdschriften zoals De Witte Raaf, Kunst en Cultuur en Archis. In 1994 verscheen van hem Het gebroken Venster, een reeks teksten over de relatie tussen abstracte kunst en architectuur, en in 1996 Henri van de Velde. In 1997 publiceerde hij een monografie over het werk van Paul Robbrecht en Hilde Daem. Yves Schoonjans: ir.architect-architectuurhistoricus. Algemeen coördinator van de Stichting Stad en Architectuur, Leuven vzw. Verbonden als docent architectuurgeschiedenis aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas, Architectuur en als docent ontwerpmethodiek aan de Vakgroep Architectuur Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Toegepaste Wetenschappen). Hij publiceerde o.a. in de Andere SinemaFeit en FictieTmesis en DWB. Hij bereidt momenteel een proefschrift voor over het 19de-eeuws architecturaal eclecticisme. Jan Van Vaerenbergh: Staat sinds 1984 in het bibliotheekvak. Van mei 1989 tot februari 2000 was hij hoofdbibliothecaris van de Leuvense openbare bibliotheek en in die functie heeft hij de overgang van traditionele bibliotheek naar innoverend instituut helpen vormgeven, zowel in Vlaanderen in het algemeen als in Leuven in het bijzonder. Auteur van Een machtig middel van beschaving. 125 jaar stedelijke bibliotheek Leuven (Leuven, Uitgeverij P, 1990), een historie van de Leuvense bibliotheek tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het openbaar bibliotheekwezen in Vlaanderen. Luc Verpoest: dr.ir.architect-architectuurhistoricus. Verbonden als hoofddocent aan het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en het Raymond Lemaire Centre for Conservation (bij de Faculteit Toegepaste Wetenschappen) en het Departement Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie (Faculteit Letteren) van de Katholieke Universiteit Leuven. Onderzoek en publicaties in het domein van de architectuurgeschiedenis 19de eeuw (neogotiek) en 20ste eeuw (in het bijzonder de laat-moderne architectuur vanaf 1930) en van de monumentenzorg. Voorzitter Monumentenwacht Vlaanderen. Paul Laes: Lag aan de basis van de oprichting van het atelier toegepaste fotografie en later het atelier fotokunst van de Academie voor Beeldende Kunsten te Leuven. Parallel aan deze onderwijsopdracht bouwde hij een loopbaan uit als zelfstandig commercieel fotograaf in de industriefotografie, de fotografie van kunstwerken en in de modefotografie. In zijn persoonlijke creatieve fotografie is deze in 1947 geboren Leuvenaar een adept van de 'straigt photography', de eerlijke fotografie, waarin hij eenvoudige objecten en situaties toont zoals ze zijn, zonder vervormingen of bijbedoelingen. Annemie Vandermotte: Deze licentiate in de Germaanse filologie (UCL, 1975), die het getuigschrift fotografie aan de Leuvense Kunstacademie behaalde, is sinds juni 1996 verantwoordelijk voor de vorming en de opleiding van het personeel van de stad Leuven. Voordien was zij twintig jaar lang actief als assistent publiciteit & promotie en werkleider personeelszaken bij Groep T-Hogeschool. Zij was daar ook onderdirecteur van de afdelingen hotel en fotografie in het volwassenenonderwijs. Was lange tijd free-lance fotografe voor Het Nieuwsblad en De Streekkrant.

Recensies

  1. :

    ‘Naar aanleiding van de ingebruikname verscheen onderhavige publicatie. Het mooie boek bevat ook innemende foto’s van het gebouw, genomen door Paul Laes, Steven Massart en Annemie Vandemotte. Foto’s met een persoonlijke kijk op het gebouw en de reconversie… mooi uitgegeven boek.’ (Vlaanderen)

     

SKU: 356 Categorieën: , Tag: