Luc Verpoest

Luc Verpoest is verbonden als hoofddocent aan het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en het Raymond Lemaire Centre for Conservation (beide Faculteit Toegepaste Wetenschappen) en het Departement Archeologie, Kunstwetenschap en Musicologie (Faculteit Letteren) van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij verrichte onderzoek en bracht publicaties uit in het domein van de architectuurgeschiedenis 19e eeuw (neogotiek) en 20ste eeuw (in het bijzonder de laat-moderne architectuur vanaf 1930) en van de monumentenzorg. Hij is de voorzitter van Monumentenwacht Vlaanderen.

Samen met Steven Jacobs, Yves Schoonjans en Jan Van Vaerenbergh schreef hij de teksten voor het boek Tweebronnen (Uitgeverij P, 2000).

Verschenen boeken