16,00

Teloor, zalig

Auteur: Bart Vonck

Kan schrijven nog onderdak verlenen? Zijn wij nog thuis in de tijd? Kun je de dood wel in woorden te lijf? Dat zijn de vragen die de bevreemdende gedichten van Bart Vonck niet uit de weg gaan. Maar hier is ook plaats ingeruimd voor een ‘klassiekere’ schriftuur, die soms zomaar in de dichter opkomt. De lezer moet in deze bundel verzinken en zalig teloorgaan in wat de dichter spaarzaam vergaarde.

Knipsel

Wat ik weet van deze zee heb ik van horen zeggen. Ik sliep
tegen haar ruisen. Ik liep en droomde van haar knisperend
zand. Maar glashelder bleef en vol schaduw het lek in de
ziel. En alles bekoort nog ten diepste ten diepste de dood.

Over de auteur

Bart Vonck (Brugge, 1957) is dichter, criticus en literair vertaler, vooral van poëzie. Vonck vertaalde o.a. Lorca, Neruda, Gamoneda, Maillard, Vallejo, Valente, J.L. Ortiz, F. Jacqmin, Guy Vaes en een bloemlezing van de Braziliaanse poëzie. In samenwerking met het Instituto Cervantes publiceerde Vonck ook een vijfdelige bloemlezing van de hedendaagse Spaanse poëzie, De Tuin der Muzen bij Uitgeverij P. Hij publiceerde eerder zes bundels en de laatste Wanvuur werd als Malfeu in het Frans vertaald (Le Cormier, 2012).

Recensies

  1. :

    Voncks creatieve gebruik van woord en klank, ritme en stem levert een sterke openingscyclus op. (…) Vonck is op zijn sterkst wanneer hij met een abstract thema aan de slag gaat, verbanden legt en zo diverse registers weet samen te brengen.
    Bart de Block in De Poëziekrant

    De gedichten zijn in balans, sober qua beeldtaal en geven blijk van poëtische inventiviteit.
    Poëziekrant

SKU: 88 Categorie: Tags: ,